Hlavní obsah

ground [graʊnd]

Podstatné jméno

 1. zemBrE podlaha
 2. zem úroveň povrchubelow/above groundpod/nad zemí
 3. zem(ě), (zemský) povrchground forcespozemní vojsko
 4. půda, terénrocky groundskalnatý terénwaste groundnevyužitá plocha nezastavěná, neplodná půda ap.ground work(s)zemní práce
 5. území
 6. oblastfishing groundrybolovná oblast, loviště ryb na mořianchorage groundkotviště
 7. hřiště, plocha pro určitou aktivituparade groundcvičiště přehlídkové, pochodové ap.cricket groundkriketové hřiště
 8. ground(s) pozemky u budovy ap.
 9. přen.prostředí, ovzduší, půda
 10. přen.základ argumentu, tvrzení ap.
 11. přen.pozice, postavení
 12. grounds for sth důvod pro co, příčina čehogive grounds for sthbýt důvodem, zakládat důvod k čemu

Fráze

 1. break new ground vkročit na panenskou půdu, učinit něco průkopnického
 2. to the ground k zemi, na zemto the ground přen. do základůbe burnt to the groundvyhořet do základůrazed to the groundsrovnaný se zemí
 3. přen.find common ground najít společnou řeč oblast shody
 4. BrEgo to ground schovat se, ukrýt se
 5. get off the ground rozběhnout se, rozjet (se) výroba ap.get sth off the groundrozjet, rozběhnout, realizovat co projekt ap.
 6. stand one's ground trvat na svém, stát si za svým
 7. be thin on the ground být jako šafránu, být k pohledání
 8. be thick on the ground být jako hub po dešti, být jako much
 9. run sb to ground nalézt, dopadnout, najít po dlouhém pátrání

Související hesla

pt&pp of grind

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

below: below (the) groundpod zemí, v zemi

gain: gain groundzískávat (si) příznivce, stávat se uznávaným, prosazovat se myšlenka ap.

grind: grind (up)sth (roze)mlít, rozdrtit, rozmělnit co obilí, kávu ap.

grind: grind one's teethskřípat zuby

grind down: grind sb downtýrat, tyranizovat koho

grind out: grind sth outmechanicky dělat (jedno za druhým) rutinně, bez zájmu, vypotit, zplodit stěží stvořit

high ground: the high groundvýhoda, převaha proti ostatním

high ground: high(er) groundvyvýšené místo kopec ap.

raze: raze (to the ground)srovnat se zemí, zcela zničit město ap.

assault: ground assaultpozemní útok

boot: boots on the groundpřen. vojáci/ozbrojené složky přímo v místě konfliktu ap.

coffee: hovor. coffee groundskávová sedlina, (kávový) lógr

exhibition: exhibition groundsvýstaviště

familiar: familiar ground(dobře) známá oblast, důvěrně známé prostředí

familiar: be on familiar groundpřen. být doma, být ve svém živlu

fishing: fishing groundrybolovná oblast, loviště ryb

floor: BrE ground floorpřízemí

frost: ground frostpřízemní mrazík

grinding: grinding stonebrusný kámen

ground level: at ground levelv úrovni země/s okolím

happy: happy hunting ground for sbvěčná loviště indiánské nebe, přen. ráj pro koho

high ground: take/gain the high groundzískat výhodu/převahu

hunting ground: happy hunting groundvěčná loviště indiánské nebe

marshy: marshy groundbažinatá půda

paste: tech. grinding/polishing pastebrusná/lešticí pasta

stand: stand fast, stand one's groundstát si pevně za svým

tooth: grind one's teethskřípat zuby

waste: waste land/groundpustina, zanedbaný/neudržovaný pozemek, nevyužívaná plocha, úhor

deploy: They deployed ground troops.Nasadili pozemní jednotky.

hold: hold one's groundneustoupit, nedat se, stát si za svým