Hlavní obsah

jako

Spojka

  1. (ve funkci ap.) as(jakožto) in one's capacity as(zástupné ve zkratkách ap.) forPracovala jako učitelka.She worked as a teacher.
  2. (podobně) likeChoval se jako blázen.He behaved like a mad man.
  3. (stejně tak) (as ...) aspěkná jako obrázekas pretty as a picturejako byas if
  4. (spojení členů) as well as, (both) ... andchudí jako bohatí(both) poor and rich
  5. (ku příkladu) such as

Vyskytuje se v

cosi: cosi jako ... typově podobnésome sort of ...

dělaný: být pro co/koho jako dělanýbe just right for sth/sb

divý: jako divýlike crazy

držet: držet koho v zajetí/jako rukojmíhold sb captive/hostage

hlavní: mít/studovat co jako hlavní obormajor in sth

poděkování: jako poděkování za coas a thankyou for sth

přikovaný: stát jako přikovanýstand rooted to the spot

přítel: rozejít se jako přátelé v dobrémpart friends

rukojmí: vzít koho jako rukojmítake sb hostage

starý: být stejně starý jako kdobe sb's age

stejně: stejně jaký jako kdo/co při srovnávání dvou věcías what as sb/sth

stejně: stejně jako ...just as ..., spolu s together with ...

studovat: studovat co jako hlavní/vedlejší obormajor/minor in sth

špagát: mít nervy jako špagátyhave nerves of steel/iron

tak: tak jako takanyway

vandrák: vypadat jako vandráklook messy

vypadat: vypadat jako bylook as if

vytržení: být (jako) u vytržení z čehobe in ecstasy/raptures, be ecstatic about sth

vždy: jako vždyas always

zástava: dát co jako zástavupledge sth

zázrak: jako zázrakemas if/like by magic

doběhnout: Doběhl (jako) třetí. umístil seHe finished third.

doma: Chovejte se jako doma.Make yourself at home.

hrom: Bolí to jako hrom!It hurts like hell!

hrubý: Byl k ní hrubý jako vždy.He was rude to her as usual.

jednat: Jedná s ním jako s miminem.She treats him like a baby.

jiný: Jako jakýkoli jiný pár...Like any other couple...

konev: Lije jako z konve.It is raining cats and dogs., It's pouring down.

led: studený jak(o) ledice-cold

nový: jako novýas good as new

obvykle: jako obvykleas usual

omak: Na omak je to jako ...It feels like ...

osoba: jako soukromá osobaas a private person

osvědčit se: Jako kapitán se osvědčil.He did well as a captain.

projev: jako projev dobré vůleas a token of goodwill

projev: jako projev uznání za coin recognition of sth

překládat: co se překládá jako costh translates as sth, sth is translated as sth

rozejít se: rozejít se jako přátelépart friends

stejně: Je stejně starý jako já.He is the same age as me.

stejně: Je stejně chytrý jako kterýkoli ...He is just as clever as any ...

šmolka: nebe jako šmolkaazure sky

tenký: tenký jako papírpaper thin

tradičně: jako tradičněas usual

třeba: jako třeba ...such as ...

tvářit se: Tvářil se, jako by se nic nestalo.He pretended nothing (had) happened.

ulitý: padnout jako ulitýbe a perfect fit, fit like a glove

věk: být ve stejném věku jako kdobe sb's age, be the same age as sb

vnímat: Mohli by to vnímat jako urážku.They might perceive it as an insult.

výraz: jako výraz dobré vůleas an expression/a token of goodwill

zaměstnat: Je zaměstnán jako ...He is employed/works as ...

zběsilý: jako zběsilý vyvádět ap.like mad

beránek: mírný jako beránekas meek as a lamb

bezedný: jíst jako bezednýeat like a horse

bič: odříkat co jako když bičem mrskáreel off sth

blázen: hovor. jako blázenlike crazy, utrácet, cpát se ap. like there's no tomorrow, velice rychle či dobře like nobody's business

bota: znát co jako své botyknow sth like the palm of one's hand, know sth inside out

buk: zdravý jako bukfit as a fiddle, as sound as a bell

Dán: (ožralý) jako Dándrunk as a lord, hovor. plastered, BrE sloshed

ďas: jako ďasbolet ap. like hell, like stink, řídit ap. like a bat out of hell

drátek: jít jako na/po drátkáchrun on oiled wheels, go like clockwork, go smoothly, mít účinek work like a charm

dřevo: přen. spát jako dřevosleep like a log

hodinky: šlapat jako hodinky organizace ap.run like clockwork

hrob: (Budu mlčet) jako hrob.My lips are sealed., nevyzradím tvé tajemství Your secret is safe with me.

jehla: být jako na jehláchbe on pins and needles

jehla: To je jako hledat jehlu v kupce sena.It's like looking for a needle in a haystack.

klíště: držet se jako klíštěstick like glue/a leech, pevně svírat hang on like grim death

kostelní: chudý jako kostelní myšas poor as a church mouse, dirt-poor

krást: krást jako strakahave sticky fingers, be sticky-fingered

křída: bílý jako křída(as) white as chalk

kříž: vyhýbat se komu/čemu jako čert křížiavoid sb/sth like the plague

létat: lítat jako hadr na holirun around like a blue-arsed fly

lhát: Lže, jako když tiskne.hovor. He's lying through his teeth.

moucha: slabý jako mouchaas weak as a child/baby/kitten

mourovatý: hovor. platit jako mourovatýpay through the nose

mrákota: být jako v mrákotáchbe in a daze

myš: mokrý jako myšas wet as a drowned rat

oko: být jako by z oka vypadl komube the spitting image of sb

oko: být jako pěst na okostick/stand out like a sore thumb

onuce: zacházet s kým jako s onucítreat sb like dirt/muck

opakovat: opakovat co jako papoušek bezmyšlenkovitěrepeat sth parrot-fashion

ostříž: mít zrak jako ostřížbe hawk-eyed

pařez: hluchý jako pařezstone-deaf

páv: pyšný jako páv(as) proud as a peacock

pěna: potichu jako pěnaquiet as a mouse

pěst: být jako pěst na oko nápadnýstick out like a sore thumb

petržel: rozumět čemu jako koza petrželinot know the first thing about sth

pírko, pérko: lehký jako pírko(as) light as a feather

podobat se: podobat se jako vejce vejcibe like two peas in a pod

podobný: podobní si jako vejce vejcilike two peas (in a pod)

pohan: klít jako pohancurse like a trooper