Hlavní obsah

cosi, zast. cos

Vyskytuje se v

vyvést: Cos to vyvedl?What have you done?

other: kdosi/cosisomeone/something or other

do: Podívej, cos udělal.Look what you have done.

cosi: cosi jako ... typově podobnésome sort of ...