Hlavní obsah

nic

Zájmeno

  • nothing(se záporem) anything(o množství ap.) nilNemůžeme nic dělat.There is nothing we can do.Nic si z toho nedělej.Take it easy.Nedá se nic dělat.It can't be helped.vůbec nicnothing at allz ničeho nicall of a sudden, suddenly, out of thin airnic mocnothing much, (žádná sláva) no great shakes, (kariéra ap.) not much of, BrE, hovor. not much cop, (horší kvality) of sorts, of a sort, (jakž takž) so-so, (horší než očekávaný) lemon, (nudný) ho hum, (průměrný ap.) mediocrehovor. ani za nic za žádnou cenunot for all the tea in China, no way(o) nic míňno less

Vyskytuje se v

méně: o nic méněno less

společný: nemít nic společného s čím nesouviset ap.have nothing to do with sth

stát se: Nic se nestalo. reakce na omluvuNever mind., It's OK.

světoborný: nic světobornéhohovor. no great shakes, nothing to write home about

tušit: nic netušícíunsuspecting, bezděčný unwitting

zaleknout se: nezaleknout se ničehostop at nothing

zlé: nic ve zlémno offence

zvláštní: nic zvláštního co by stálo za zmínkunothing special, hovor. nothing (much) to write home about

ani: Ani za nic!No way!, Not for all the tea in China!

dát se: Nedá se nic dělat.It can't be helped.

dělat: Nic si z toho nedělej.Take it easy.

mít: Nemám nic k proclení.I have nothing to declare.

na: Nic na tom není.There is nothing to it.

namítat: Nic nenamítal.He didn't object.

namlouvat si: Nic si nenamlouvej.Don't (try to) fool yourself.

napadat: Nic mě nenapadá.I can't think of anything.

němu: Nic proti němu nemám.I have nothing against him.

nikdo: Do toho nikomu nic není.That's nobody's business.

ono: a ono nicbut nothing happened

po: Po tom ti nic není., Co je ti po tom?That's none of your business.

podobný: nic podobnéhonothing like that

proclení: Nemám nic k proclení.I have nothing to declare.

předstírat: Nic nepředstíral.He pretended nothing.

přihodit se: Pokud se nic (mimořádného) nepřihodí ...If nothing intervenes ...

rovnat se: Nic se mu nemůže rovnat.Nothing compares to him.

scházet: Nic mi neschází.I have all I need.

srovnat: To se nedá (s ničím) srovnat.It is incomparable.

takový: Nic takového jsem neřekl.I didn't say anything like that.

těžký: Není na tom nic těžkého.It's not hard to do., It's an easy task.

tvářit se: Tvářil se, jako by se nic nestalo.He pretended nothing (had) happened.

ujít: Nic mu neujde.He doesn't miss anything.

vycházet: Nic mi nevychází. jak bych chtělNothing is going right for me.

vyrovnat se: Nic se nevyrovná komu/čemu.Nothing compares to sb/sth.

vytknout: Nelze tomu nic vytknout.It is above reproach.

vzejít: Z toho nevzejde nic dobrého.No good will come of it.

z, ze: Nic z toho nebude.Nothing will come of it.

zadat: ...si v ničem nezadá s ......is not any worse than, ...compares favourably with...

zbýt: Skoro nic nezbylo.There is almost nothing left.

zeptání: Za zeptání nic nedáš.There's no harm in asking.

zmoct: Nezmůžeš vůbec nic.There's absolutely nothing you can do.

ztracený: Nic není ztraceno.Nothing is lost.

platný: Není to nic platné.It is no use.

svět: za nic na světěnot for all the tea in China

augur: být špatným znamením, nevěštit nic dobrého pro koho/coform. augur badly for sb/sth

averse: nic nemít proti komu/čemunot be averse to sb/sth

bear: nepřát komu nic dobréhobear sb malice

bode: nevěstit nic dobréhobode ill

brazen out: tvářit se jako neviňátko, dělat jakoby nicbrazen it out

good: špatný, nedostatečný, k ničemuno good, not any good

ill will: nepřát komu nic dobrého, chovat vůči/ke komu zášťbear sb ill will

intervene: pokud (mi) do toho nic nepřijdeif nothing intervenes

knowledge: (nic) nevědět o čemhave no knowledge of sth

no: být k ničemu/na nicbe no good

not: (vůbec) nicnot a thing

purpose: bez užitku, k ničemu, zbytečněto no purpose

quarrel: nic nenamítat proti komu/čemuhave no quarrel with sb/sth

sort: nic takovéhonothing of the sort

special: nic extranothing special

stick: nebrat ohledy na morálku, nezastavit se před ničím, neštítit se ničeho, nemít zábrany udělat cokolistick at nothing

substitute: nic nenahradí co, co je nenahraditelnéthere is no substitute for sth

thing: vůbec nicnot a (single) thing

tight: sedět na místě, přen. nic nepodnikat, vyčk(áv)at dokud se něco nestanehovor. sit tight

true: být sám sebou, na nic si nehrát, nic nepředstíratbe true to osf

unoccupied: nemít nic na práci, být nezaměstnanýbe unoccupied

wish: nepřát komu (nic dobrého)wish sb ill

ado: mnoho povyku pro nicmuch ado about nothing

any: Nedělám žádné sliby., Nic neslibuji.I'm not making any promises.

anything: Nemůžeme nic dělat.We can't do anything.

biggie: Není to žádná velká věc., O nic nejde.It's no biggie.

blank: Nemůžu si na nic vzpomenout., Mám úplné okno.My mind is a blank.

business: To není tvoje věc., Po tom ti nic není.It's not your business.

compare: komu/čemu se nic nevyrovnánothing compares to sb/sth

declare: Nemám nic k proclení.I have nothing to declare.

except: Nedá se dělat nic jiného než čekat.Nothing more to do except wait.

harm: Za zeptání nic nedáš.There's no harm in asking.

much: Co bylo ukradeno? – Nic moc.What was stolen? – Nothing much.

none: Nebylo to o nic lepší.It was none the better.

nothing: Nic jiného pro tebe nemohu udělat.There's nothing else I can do for you.

suggestion: Nic nenasvědčuje tomu, že ...There is no suggestion that ...

unflappable: Nic ho nerozhází.He is unflappable.

untroubled: Prohra mu nijak nevadila., Z prohry si nic nedělal.He was untroubled by the loss.

whatsoever: Neudělal vůbec nic.He did nothing whatsoever.

big deal: nic extra, žádná sláva, žádný zázrakhovor. no big deal

countenance: zachovat klid, nedat na sobě nic znátkeep one's countenance

help: S tím se nedá nic dělat., Nedá se tomu zabránit.It cannot be helped.

sake: jen tak, pro nic za nic bez důvodujust for the sake of it

tea: ani za nic (na světě) něco udělat ap.hovor. not for all the tea in China

to: Nic na tom není., To je jednoduché.There's nothing to it.

nic: vůbec nicnothing at all