Hlavní obsah

anything [ˈenɪˌθɪŋ]

Zájmeno

  1. cokoli(v), vše(chno) comore than anything elsevíc než cokoli jiného
  2. něco v otázkách a podmínkových větáchDid you find anything?Našel jsi něco?
  3. nic se záporemWe can't do anything.Nemůžeme nic dělat.Anything can happen.Může se stát cokoliv.

Vyskytuje se v

give: dal bych (za to) cokolivI'd give anything

go: všechno je možné, všechno jdeanything goes

if: naopak spíše, spíše dokonce popření výrokuif anything

like: jak(o) šílenec/blázen/smyslů zbavený/utržený z řetězu pracovat ap.like anything/crazy/mad

capable: Je schopný všeho.He is capable of anything.

declare: Máte něco k proclení?Anything to declare?

do: Děláš něco zítra večer?Are you doing anything tomorrow night?

ever: Viděl jsi někdy něco takového?Have you ever seen anything like it?

have on: Máš dnes večer něco? v plánu ap.Have you anything on tonight?

left: Zbylo pro mě něco?Anything left for me?

matter: Děje se něco?Is something/anything the matter?

všechen, všechna, všechno: nade vše(chno) víc než cokolimore than anything else

blbost: Neudělej nějakou blbost.Don't do anything stupid.

cokoli: Udělal bych cokoli.I would do anything.

chybět: Chybí tomu něco?Is anything wrong with it?

konkrétní: Máš na mysli něco konkrétního?Have you anything particular in mind?

napadat: Nic mě nenapadá.I can't think of anything.

něco: ještě něco?anything else?

nepořádek: Je něco v nepořádku?Is anything wrong?

stát se: Stalo se něco?Is anything wrong?

takový: Nic takového jsem neřekl.I didn't say anything like that.

ujít: Nic mu neujde.He doesn't miss anything.

uniknout: Uniklo mi něco?Have I missed anything?

vypadnout: Vypadlo mi něco?Have I left anything out?

vyznat se: V počítačích se vůbec nevyznám.I don't know anything about computers., I'm computer-illiterate.

vzpomenout (si): cokoli si vzpomeneš úplně všechnoanything you can think of

zažít: Něco takového jsem ještě nezažil.I've never seen anything like it in my life.

zůstat: Zůstalo pro mě něco?Is there anything left for me?

schopný: být schopný všehobe capable of anything, nezastavit se před ničím stop at nothing

strach: Má pro strach uděláno.He isn't afraid of anything., He doesn't get scared easily.

škodit: Všeho moc škodí.(It's) too much of a good thing., hovor. Anything too much is bad.

anything: děsně, ohromně, jak něco zdůrazněnías anything