Hlavní obsah

zůstat

Dokonavé sloveso

  1. (setrvat) kde stay, remain(zdržet se) linger swhJak dlouho tady zůstanete?How long are you going to stay?zůstat kde na nocstay overnight swh
  2. (v daném stavu) stay (on), remain(udržet se) keepzůstat vzhůrustay up
  3. (důsledkem se octnout) be leftPo nehodě zůstal ochrnutý.He was left paralyzed after the accident.
  4. (zbýt) be left, remain(jídlo) be left overZůstalo pro mě něco?Is there anything left for me?

Vyskytuje se v

kontakt: zůstat v kontaktu s kýmstay/keep in touch with sb

noc: zůstat přes noc přespatstay overnight

přes, přese: zůstat přes nocstay overnight

stát: zůstat státstop, halt

škola: být/zůstat po škole za trestbe kept in detention, hovor. get a detention

vzhůru: být/zůstat dlouho vzhůrube up/sit up/stay up late

dlouho: zůstat dlouho vzhůrustay up late

chtít: Chci, abys zůstal tady.I want you to stay here.

klidný: Zůstal klidný.He stayed calm.

na: zůstat na nocstay overnight, stay the night

nebo: Můžeš buď zůstat nebo jít.You can either stay or go.

samotný: Dítě zůstalo doma samotné.The child stayed home alone.

sedět: Seďte., Zůstaňte sedět. nevstávejteRemain seated.

stát: Jeden dům zůstal stát.One house remained standing.

styk: Zůstaneme ve styku.We'll keep in touch.

trčet: Zůstali jsme tam trčet.We got stuck there., We were stranded there.

vězet: zůstat vězetget stuck, kulka v noze ap. be lodged

že: Slíbil jsem, že zde zůstanu.I promised to stay here.

by: stand byzůstat nablízku

calm: keep calmzachovat klid, zůstat v klidu

contact: keep in contact with sbzůstat v kontaktu, udržovat kontakt s kým

detention: be kept in detention, hovor. get a detentionbýt/zůstat po škole

lay up: hovor. be laid up with sthmuset ležet, zůstat v posteli s čím kvůli nemoci

leave: be leftzůstat, zbýt jídlo ap.

leave: be leftbýt ponechán, zůstat v nějaké situaci

left: be leftzbý(va)t, zůstat

overnight: stay overnightzůstat přes noc, přenocovat

remain: remain silentzůstat potichu, zachovat mlčení

stand: be (left) standingzůstat stát o budově po bombardování ap.

stay: stay at homezůstat doma nejít ven

stay: stay for supperzůstat na večeři

stay: stay healthyzůstat zdravý

stick: be stuck(zůstat) trčet někde

strand: be strandedbýt uvězněn bouří ap., uvíznout bez peněz ap., zůstat bez pomoci

stuck: get stuckuvíznout, zůstat trčet, zaseknout se nechtěně

stuck: be stuck swh(muset) tvrdnout, (zůstat) trčet kde nemoci pryč

unheeded: go unheededzůstat/projít bez povšimnutí/odezvy

unnoticed: pass unnoticeduniknout pozornosti, zůstat nepovšimnutý

unpunished: go unpunishedzůstat nepotrestaný, uniknout/vyváznout bez trestu

unremarked: go unremarkedproběhnout/projít/zůstat bez povšimnutí

unsaid: go unsaidzůstat nevyřčen

unused: go unusednevyužít se, zůstat nevyužitý

detention: They were kept in detention.Byli (necháni)/Zůstali po škole.

for: He stayed for he had nowhere to go.Zůstal, neboť neměl kam jít.

keep: I kept in touch with her.Zůstal jsem s ní ve styku.

order: I was ordered to stay at home.Měl jsem nakázáno zůstat doma.

paralysed: The accident left him paralysed.Po nehodě zůstal ochrnutý.

remain: He will have to remain in hospital for a week.Bude muset týden zůstat v nemocnici.

seat: Remain seated until ...Zůstaňte sedět dokud ...

unacknowledged: go unacknowledgedzůstat/proběhnout bez povšimnutí, vyšumět, zapadnout

unheard: His pleas went unheard.Jeho prosby zůstaly nevyslyšeny/nikdo nechtěl slyšet.

want: I want you to stay here.Chci, abys tady zůstal.

welcome: You are only welcome to stay.Klidně tady zůstaň(te)., Budeme (jen) rádi, když zůstanete.

what: I tell you what, let's stay here another day.Víš co, zůstaňme tu ještě jeden den.

whatever: I'll stay whatever happens.Zůstanu, ať se stane cokoli.

while: He stayed with me while mother talked with her.Zůstal se mnou, zatímco matka s ní hovořila.

aloof: form. stay aloof from sthzůstat stranou, stranit se čeho, držet se dál, neplést se do čeho