Hlavní obsah

zůstat

Dokonavé sloveso

  1. (setrvat) kde stay, remain(zdržet se) linger swhJak dlouho tady zůstanete?How long are you going to stay?zůstat kde na nocstay overnight swh
  2. (v daném stavu) stay (on), remain(udržet se) keepzůstat vzhůrustay up
  3. (důsledkem se octnout) be leftPo nehodě zůstal ochrnutý.He was left paralyzed after the accident.
  4. (zbýt) be left, remain(jídlo) be left overZůstalo pro mě něco?Is there anything left for me?

Vyskytuje se v

kontakt: zůstat v kontaktu s kýmstay/keep in touch with sb

noc: zůstat přes noc přespatstay overnight

přes, přese: zůstat přes nocstay overnight

stát: zůstat státstop, halt

škola: být/zůstat po škole za trestbe kept in detention, hovor. get a detention

vzhůru: být/zůstat dlouho vzhůrube up/sit up/stay up late

dlouho: zůstat dlouho vzhůrustay up late

chtít: Chci, abys zůstal tady.I want you to stay here.

klidný: Zůstal klidný.He stayed calm.

na: zůstat na nocstay overnight, stay the night

nebo: Můžeš buď zůstat nebo jít.You can either stay or go.

samotný: Dítě zůstalo doma samotné.The child stayed home alone.

sedět: Seďte., Zůstaňte sedět. nevstávejteRemain seated.

styk: Zůstaneme ve styku.We'll keep in touch.

trčet: Zůstali jsme tam trčet.We got stuck there., We were stranded there.

vězet: zůstat vězetget stuck, kulka v noze ap. be lodged

že: Slíbil jsem, že zde zůstanu.I promised to stay here.

by: zůstat nablízkustand by

calm: zachovat klid, zůstat v klidukeep calm

contact: zůstat v kontaktu, udržovat kontakt s kýmkeep in contact with sb

detention: být/zůstat po školebe kept in detention, hovor. get a detention

lay up: muset ležet, zůstat v posteli s čím kvůli nemocihovor. be laid up with sth

leave: zůstat, zbýt jídlo ap.be left

left: zbý(va)t, zůstatbe left

overnight: zůstat přes noc, přenocovatstay overnight

remain: zůstat potichu, zachovat mlčeníremain silent

stand: zůstat stát o budově po bombardování ap.be (left) standing

stay: zůstat doma nejít venstay at home

stick: (zůstat) trčet někdebe stuck

strand: být uvězněn bouří ap., uvíznout bez peněz ap., zůstat bez pomocibe stranded

stuck: uvíznout, zůstat trčet, zaseknout se nechtěněget stuck

unheeded: zůstat/projít bez povšimnutí/odezvygo unheeded

unnoticed: uniknout pozornosti, zůstat nepovšimnutýpass unnoticed

unpunished: zůstat nepotrestaný, uniknout/vyváznout bez trestugo unpunished

unremarked: proběhnout/projít/zůstat bez povšimnutígo unremarked

unsaid: zůstat nevyřčengo unsaid

unused: nevyužít se, zůstat nevyužitýgo unused

for: Zůstal, neboť neměl kam jít.He stayed for he had nowhere to go.

keep: Zůstal jsem s ní ve styku.I kept in touch with her.

order: Měl jsem nakázáno zůstat doma.I was ordered to stay at home.

paralysed: Po nehodě zůstal ochrnutý.The accident left him paralysed.

seat: Zůstaňte sedět dokud ...Remain seated until ...

unacknowledged: zůstat/proběhnout bez povšimnutí, vyšumět, zapadnoutgo unacknowledged

unheard: Jeho prosby zůstaly nevyslyšeny/nikdo nechtěl slyšet.His pleas went unheard.

want: Chci, abys tady zůstal.I want you to stay here.

welcome: Klidně tady zůstaň(te)., Budeme (jen) rádi, když zůstanete.You are only welcome to stay.

what: Víš co, zůstaňme tu ještě jeden den.I tell you what, let's stay here another day.

whatever: Zůstanu, ať se stane cokoli.I'll stay whatever happens.

while: Zůstal se mnou, zatímco matka s ní hovořila.He stayed with me while mother talked with her.

aloof: zůstat stranou, stranit se čeho, držet se dál, neplést se do čehoform. stay aloof from sth

zůstat: zůstat kde na nocstay overnight swh

strom: listnatý strombroadleaved/opadavý deciduous tree