Hlavní obsah

strand [strænd]

Sloveso

  1. přen.uvěznit koho kde znemožnit pohyb ap., nechat v úzkých koho způsobit uvíznutí ap.The storm stranded many travellers at the airports.Bouře uvěznila na letištích mnoho cestujících.be strandedbýt uvězněn bouří ap., uvíznout bez peněz ap., zůstat bez pomocileave sb strandednechat koho ve štychu/na holičkách/na pospas
  2. loď.najet na břeh loď

Vyskytuje se v

strand: být uvězněn bouří ap., uvíznout bez peněz ap., zůstat bez pomocibe stranded

trčet: Zůstali jsme tam trčet.We got stuck/We were stranded there.