Hlavní obsah

stuck [stʌk]

Související hesla

pt&pp of stick

Přídavné jméno

  • uvíznutý, zaseknutý, zaklesnutýI'm stuck!Nevím, jak dál!be stuck swhvězet, trčet kde nemoci se hnoutbe stuck for an answer/words.nevědět, co odpovědět/říct.get stuckuvíznout, zůstat trčet, zaseknout se nechtěněBrE be stuck for wordsnevědět, co říct, nemít slovbe stuck swh(muset) tvrdnout, (zůstat) trčet kde nemoci pryč

Vyskytuje se v

gun: stick to one's gunstrvat na svém, stát si za svým, vést svou nenechat se zviklat

mind: stick in sb's mindutkvět (v paměti) komu

nose: poke/stick one's nose into sthstrkat nos do čeho, plést se do čeho

rock: (stick of) rockcukrový špalek prodávaný v britských přímořských letoviscích

stick: live in the sticksžít v zapadákově/nějaké díře daleko od města

stick: a stick to beat sb withhůl na koho, důvod ke kritice koho, zbraň proti komu

stick: stick outčnět, trčet, čnít

stick: sb can stick sth/itkdo si co/to může strčit někam, s čím/tím může jít kdo někam

stick down: stick sth downpřilepit co

stick down: stick sth down(narychlo) napsat, naškrábat

stick on: be stuck onsb AmE být blázen do koho

stick on: be stuck onsth hovor. být upnutý na co, lpět, trvat na čem nápadu ap.

thumb: stick out like a sore thumbbýt jako pěst na oko, vyčnívat, být výrazný

around: stick arounddržet se poblíž, nevzdalovat se

candy: candy stick/cane, rock/stick candy(cukrový) špalek

celery: celery sticks, sticks of celeryřapíkatý celer stonky jako pochutina

dynamite: stick of dynamiteváleček dynamitu

frying pan: non-stick frying pannepřilnavá/teflonová pánev

glue: stick sth on with gluepřiklížit, přilepit co

hockey: hockey stickhokejka

incense: incense stickvonná tyčinka

memory: memory stickfleška paměťové médium

pan: non-stick (frying) panteflonová pánev

punt: punt pole, AmE punt-stickbidlo k odrážení loďky

rule: stick to the rulesdržet se předpisů, dodržovat pravidla

ski: ski pole/stick(lyžařská) hůlka

stick: walking stickvycházková hůl, zool. pakobylka

stick: shooting stickmyslivecká hůl se sedátkem

stick: hockey stickhokejka

stick: hovor. stick of furniturekus nábytku

stick: stick deodoranttuhý deodorant

stick: stick of celerycelerová nať

stick: stick of rock(cukrový) špalek

stick: carry a big stickmít velkou moc

stick: stick one's hands into one's pocketsstrčit si ruce do kapes

stick: make the charges/accusation(s) stickdokázat/potvrdit oprávněnost obvinění

stick: be stuck(zůstat) trčet někde

stick: be stuck for sthpotřebovat, nemít co peníze

stick: hovor. be stuck with sb/sthmít na krku koho/co

stick: stick at nothingnebrat ohledy na morálku, nezastavit se před ničím, neštítit se ničeho, nemít zábrany udělat cokoli

stick: hovor. can't stick itnemoci to snést/vydržet

stick-on: stick-on labelsamolepka, nálepka

stick up for: stick up for osfnedat se, stát si za svým, prosadit si svou

tongue: stick one's tongue out at sbvypláznout jazyk na koho

traffic: get stuck in (the) trafficuvíznout v zácpě

stick: walk with a stickchodit o holi

deodorant: tuhý/kuličkový deodorantstick/roll-on deodorant

držet se: držet se pohromaděstick together

hůl: chodit o holiwalk with a stick

hůlka: lyžařské hůlkyski poles/sticks

hůlka: jídelní/(čínské) hůlkychop-sticks

jazyk: vypláznout jazyk na kohostick out one's tongue at sb

korekční: korekční tyčinkacover/concealer stick

lyžařský: lyžařské hůlkyski poles/sticks

prst: rybí prstyfish fingers/AmE sticks

rybí: rybí prstyfish fingers/AmE sticks

slepecký: slepecká hůlwhite stick

stát: stát si (pevně) za svýmstand firm/pat, hold/stand one's ground, hovor. stick to one's guns

trvat: trvat na svémbe insistent, hovor. neustoupit stick to one's guns, stand one's ground, prosazovat své tvrzení press one's point

tyčinka: vonné tyčinkyincense sticks

tyčinka: slané tyčinkysalted (pretzel) sticks, breadsticks

ulpět: ulpět v paměti komustick in sb's mind

vepsat se: vepsat se do paměti kohobe imprinted on sb's memory, stick in sb's mind

vrýt se: vrýt se komu do pamětibe imprinted on sb's memory, impress itself on sb's mind, utkvět lodge/stick in sb's mind

vypláznout: vypláznout jazyk na kohostick out one's tongue at sb

vzhůru: Ruce vzhůru!Hands up!, hovor. Put/Stick them up!

kapsa: strčit si ruce do kapesstick one's hands into one's pockets

pracka: Pracky nahoru!Stick'em up!

tlouct: Tloukli ho holemi.They were beating him with sticks.

trčet: Kůl trčel ze země.The pole was sticking out of the ground.

trčet: Zůstali jsme tam trčet.We got stuck there., We were stranded there.

utkvět: utkvět v paměti komustick/lodge in sb's mind, impress itself on sb's memory

vězet: zůstat vězetget stuck, kulka v noze ap. be lodged

bít: bít do očí být nápadnýstick/stand out (like a sore thumb), leap to the eye

hřebík: hřebík do čí rakvea nail in the coffin of sb, cigareta slang. coffin nail, cancer stick

kámen: kámen úrazustumbling block, problematický bod sticking point

klíště: držet se jako klíštěstick like glue/a leech, pevně svírat hang on like grim death

oko: bít do očí být nápadnýstick out a mile, be very striking, ihned upoutat jump out at sb

oko: být jako pěst na okostick/stand out like a sore thumb

pěst: být jako pěst na oko nápadnýstick out like a sore thumb

strkat: strkat nos do čehopoke one's nose into sth, hovor. stick one's oar in sth