Hlavní obsah

držet se

Nedokonavé sloveso

  1. (rukama) čeho, za co hold (on) to sth, hold tight, hang on to sthdržet se za rucehold (each other's) hands
  2. (nevzdalovat se) kde keep, stick(zůstávat) remain swhdržet se pohromaděstick togetherdržet se (opo)dál od čehokeep back, stay away from sth
  3. (zachovávat si úroveň) stay/remain stable/unchanged, kde(na určité úrovni) hold, hover at sth
  4. (řídit se) čeho stick, keep to sth, follow sth, adhere to sth
  5. (ulpívat) na čem stick, cling, adhere to sth
  6. (trvat) stay (on)(být ještě živý) be alive
  7. (vyskytovat se) kde keep(přetrvávat) linger(přebývat) abide
  8. (na nohou ap.) stand(v dané pozici ap.) hold, keep
  9. (v nesnázích ap.) be holding up(vést si dobře) be doing well, carry onDrž se!(nevzdávej to ap.) Hang on (in there)!, (hlavu vzhůru) Keep your pecker up!
  10. (nevzdávat to) hold on(odolávat) hold out, hang on, resist

Vyskytuje se v

napravo: Držte se napravo.Keep to the right.

pokyn: držet se pokynůfollow instructions

za: držet se za rucehold hands, go hand in hand

zábradlí: držet se zábradlíhold onto the handrail

klíště: držet se jako klíštěstick like glue/a leech, pevně svírat hang on like grim death

tělo: držet si koho od tělakeep sb at arm's length

around: stick arounddržet se poblíž, nevzdalovat se

cling: cling togetherdržet se pohromadě

cling: cling to powerdržet se u moci

hold: hold by sthlpět na čem, držet se čeho, stát si za čím

left: keep (to the) leftdržte se vlevo

rule: stick to the rulesdržet se předpisů, dodržovat pravidla

aloof: form. stay aloof from sthzůstat stranou, stranit se čeho, držet se dál, neplést se do čeho