Hlavní obsah

držení

Podstatné jméno, rod střední

  1. (uchopení) čeho hold(ing)(rakety, nástroje ap.) grip of sth
  2. (těla ap.)držení tělaposture, carriage, bearing
  3. sport. (v hokeji) holding(v boxu) clinch
  4. (ve vlastnictví) čeho possession of sthnedovolené držení střelné zbraněillegal possession of a firearmsport. držení míčeball possession

Vyskytuje se v

dieta: držet/mít dietube on a diet, pro štíhlost též be dieting

držet: držet koho v zajetí/jako rukojmíhold sb captive/hostage

držet: držet slovokeep one's word

držet: držet dietube on a diet, be dieting

držet: držet půsturčitou dobu fast

držet: držet na silnici autohold the road

držet se: držet se za rucehold (each other's) hands

držet se: držet se pohromaděstick together

držet se: držet se (opo)dál od čehokeep back, stay away from sth

hladovka: držet hladovkuprotestní be on hunger strike, půst to fast

hlídka: držet hlídkukeep watch

pohromadě: držet pohromaděhold together, hmota též cohere

pusa: přen. držet pusu mlčetbe quiet, shut up, držet jazyk za zuby hold one's tongue

půst: držet půstfast

tlama: Drž/Zavři tlamu!Shut up!, Shut your trap!, vulg. Shut the fuck up!

držet: Drž hubu!Shut up!, Belt up!, Shut your trap!

držet se: Drž se!nevzdávej to ap. Hang on (in there)!, hlavu vzhůru Keep your pecker up!

huba: Drž hubu!Shut up!, Shut your trap!, Hold your jaw!, Belt up!

napravo: Držte se napravo.Keep to the right.

pevně: Drž mě pevně.Hold me tight.

pevně: Pevně se něčeho drž.Hold fast to something., Hold tight.

podívat se: Podívej se jestli to drží.Check if it holds.

pokyn: držet se pokynůfollow instructions

přísný: držet přísnou dietufollow a strict diet

smutek: držet/nosit smutek za kohobe in mourning for sb

stráž: držet strážbe on guard

tajnost: (u)držet/(za)chovat co v tajnostikeep sth secret

vodítko: Držte psa na vodítku.Keep your dog on a leash/leashed.

za: držet se za rucehold hands, go hand in hand

zábradlí: držet se zábradlíhold onto the handrail

držet: držet palcepro štěstí keep one's fingers crossed for sb, fandit root for

jazyk: držet jazyk za zubyhold one's tongue

kasa: držet kasuhold/control the purse strings

klíště: držet se jako klíštěstick like glue/a leech, pevně svírat hang on like grim death

krok: držet krok s kým/čímkeep up with sb/sth

palec: držet komu palcekeep one's fingers crossed for sb

pěst: držet pěsti komu přát štěstíkeep one's fingers crossed for sb

poklička: držet co pod pokličkoukeep the lid on sth, keep sth secret, keep sth under wraps

tělo: držet si koho od tělakeep sb at arm's length

zkrátka: držet koho zkrátkakeep a tight rein on sb, keep sb on a short leash

around: stick arounddržet se poblíž, nevzdalovat se

belt up: Belt up!Sklapni!, Drž hubu!, Zmlkni!

captive: hold sb captivedržet koho v zajetí

cling: cling togetherdržet se pohromadě

cling: cling to powerdržet se u moci

diet: be on a dietdržet dietu

firearm: illegal possession of a firearmneoprávněné držení střelné zbraně

fly: fly hands offletět bez (držení) řízení

hand: hold sth in one's handdržet co v ruce

hold: hold fast to sthpevně se držet čeho

hold: hold by sthlpět na čem, držet se čeho, stát si za čím

hold: hud. hold a tonedržet tón

hunger strike: be on hunger strikedržet hladovku

left: keep (to the) leftdržte se vlevo

muddle: muddle onjakž takž se držet

possession: be in possession of sthmít (v držení) co

postural: postural habitsnávyky (pro) držení těla

purse strings: hold/control the purse stringsdržet kasu řídit finance

rule: stick to the rulesdržet se předpisů, dodržovat pravidla

separate: keep sth separate from sthdržet co odděleně od čeho

starve: starve osftrápit se hlady, držet hladovku pro zhubnutí ap.

tight: keep a tight hold of sthpevně se držet čeho

together: hold togetherdržet při sobě

have: Larry had him by the throat.Larry ho držel za krk.

so: Hold the glass just/like so.Drž tu sklenici takhle.

watchword: Caution is my watchword.Hlavně opatrně. Toho se držím.

aloof: form. stay aloof from sthzůstat stranou, stranit se čeho, držet se dál, neplést se do čeho

cross: cross one's fingers for sbdržet palce komu

Joneses: keep up with the Jonesesdržet krok s ostatními, nenechat se zahanbit sousedy, ukazovat, že na to taky máme

time: keep up with the timesdržet krok s dobou