Hlavní obsah

podívat se

Dokonavé sloveso

  1. (pohlédnout) na koho/co (take a) look at sb/sth(zkontrolovat) check (to see)(zjistit zda) seePodívej se jestli to drží.Check if it holds.
  2. (do knihy ap.) do čeho take a look in sth(ověřit) consult sth, refer to sth(vyhledat slovíčko) look sth uppodívat se do slovníkuconsult the dictionary
  3. (navštívit) za kým visit sb, look sb up, (go to) see sb
  4. hovor.(poohlédnout se) po kom/čem look (around) for sb/sth, go and see where sb/sth is
  5. hovor.(posoudit ap.) na co examine, inspect, see into sth, take a look at sthUkaž, podívám se na to.Let me see.

Vyskytuje se v

komplexně: Look at the big(ger)/whole picture.Podívej se na to komplexně. jako na celek

sebe: Look at yourself.Podívej se na sebe!

slovník: consult a dictionarypodívat se do slovníku

zblízka: take a close look, look closely at sthpodívat se na co zblízka

zrcadlo: look in the mirror(po)dívat se do zrcadla

pravda: face the truthpodívat se pravdě do očí

away: look away from sthodvrátit pohled od čeho, podívat se jinam

cast: kniž. cast one's eyes, cast a look at sb/sthpohlédnout, podívat se, vrhnout pohled na koho/co

close: take a close look at sthpodívat se na co zblízka, důkladně prozkoumat co

face: face the truthpodívat se pravdě do očí

have: have a look at sthpodívat se na co

look: look the other wayodvrátit zrak, podívat se jinam

reproach: look at sb with reproachpodívat se na koho vyčítavě

shoot: shoot a glance/look/glare at sbpodívat se, zadívat se, vrhnout pohled na koho

at: Look at me.Podívej se na mě.

consult: consult the dictionarypodívat se do slovníku

see: See who is at the door.Podívej se, kdo je za dveřmi.

underneath: Look underneath.Podívej se zespodu.

podívat se: Check if it holds.Podívej se jestli to drží.