Hlavní obsah

consult [kənˈsʌlt]

Sloveso

  1. (with) sb on sth (po)radit se s kým o čem, zeptat se koho na radu ohledně čeho, (z)konzultovat co s kým s odborníkemConsult your doctor.Poraďte se se svým lékařem.
  2. sth podívat se, nahlédnout do čeho, najít si to v čem pro ověření, zjištěníconsult the dictionarypodívat se do slovníku