Hlavní obsah

najít

Dokonavé sloveso

  1. (objevit) koho/co find sb/sth(odhalit) discover sb/sth(ve slovníku ap.) look up sthnajít cestu kamfind one's way swhJejí tělo našli v ...Her body was found in ...
  2. (získat) koho/co find sb/sth(sebrat - odvahu ap.) muster (up), pluck up sthnajít (si) prácifind/get a job

Vyskytuje se v

přemožitel: najít přemožitele v kombe defeated by sb

správný: najít to správné slovofind the right word

jinak: Jak jinak to mohu najít?How else can I find it?

-li: Najdeš-li ho, zavolej mi.In case you find him call me.

nikdo: Tady nikoho nenajdeme.We won't find anybody here.

pokud: ... pokud to nenajdeš.... unless you find it.

web: Podrobnosti najdete na našem webu.See our website for details.

záminka: najít si záminku pro cofind a pretext to do sth

zalíbení: najít zalíbení v kom/čemtake a liking/fancy to sb/sth, take to sb/sth, oblíbit si come to like sb