Hlavní obsah

projít

Dokonavé sloveso

  1. (dostat se) kudy go/walk/pass/get through sth
  2. (probrat) co go through sth(prohlédnout) look through sth(zběžně) scan (through) sth
  3. (zchodit) go around sth, walk sth(procestovat) travel sth
  4. (proniknout) čím get/go/pass through sth, penetrate sth
  5. (přejít) kolem koho/čeho walk past, pass (by), go by sb/sth
  6. (být schválen) pass, be approved, get through
  7. (být dovoleno)To ti neprojde.You won't get away with this.komu projde cosb (can) get away with (doing) sth
  8. (absolvovat) čím undergo, go through sth

Vyskytuje se v

jít: jít se projítgo for a walk

kolem: Prošel kolem mě.He passed me by.

letmo: letmo projít časopis ap.scan, flip through

okolo: Prošel okolo mě.He passed by me.

parlament: Návrh prošel/byl schválen parlamentem.The bill has been passed by the parliament.

projít se: Pojďme se projít.Let's go for a walk.

výchova: projít přísnou výchovouhave a strict upbringing

odřený: prolézt/projít co s odřenýma ušima zkoušku ap.scrape through, squeak through/by sth

going-over: give sb/sth a going-over(důkladně) prohlédnout, zkontrolovat koho/co, projít co

through: go through sthprojít co/čím, zažít co v životě

through: go throughprojít, být přijat návrh ap.

unchallenged: pass/go unchallengedprojít bez námitek

unheeded: go unheededzůstat/projít bez povšimnutí/odezvy

unremarked: go unremarkedproběhnout/projít/zůstat bez povšimnutí

waltz: slang. waltz through sthsnadno projít, proplout čím, snadno zvládnout co

evolution: undergo an evolutionprojít vývojem

get away with: You won't get away with this.Tohle ti neprojde.

go: Let's go for a walk.Pojďme se projít.

pass: Let me pass.Nech mě projít.

troll: Just a quick troll through the papers is enough ...Stačí jen zběžně projít noviny ...

walk: go for a walkjít na procházku, jít se projít