Hlavní obsah

projít

Dokonavé sloveso

  1. (dostat se) kudy go/walk/pass/get through sth
  2. (probrat) co go through sth(prohlédnout) look through sth(zběžně) scan (through) sth
  3. (zchodit) go around sth, walk sth(procestovat) travel sth
  4. (proniknout) čím get/go/pass through sth, penetrate sth
  5. (přejít) kolem koho/čeho walk past, pass (by), go by sb/sth
  6. (být schválen) pass, be approved, get through
  7. (být dovoleno)To ti neprojde.You won't get away with this.komu projde cosb (can) get away with (doing) sth
  8. (absolvovat) čím undergo, go through sth

Vyskytuje se v

jít: jít se projítgo for a walk

kolem: Prošel kolem mě.He passed me by.

letmo: letmo projít časopis ap.scan, flip through

okolo: Prošel okolo mě.He passed by me.

parlament: Návrh prošel/byl schválen parlamentem.The bill has been passed by the parliament.

projít se: Pojďme se projít.Let's go for a walk.

výchova: projít přísnou výchovouhave a strict upbringing

odřený: prolézt/projít co s odřenýma ušima zkoušku ap.scrape through, squeak through/by sth

going-over: (důkladně) prohlédnout, zkontrolovat koho/co, projít cogive sb/sth a going-over

through: projít co/čím, zažít co v životěgo through sth

unchallenged: projít bez námitekpass/go unchallenged

unheeded: zůstat/projít bez povšimnutí/odezvy, nenajít odezvugo unheeded

unnoticed: uniknout pozornosti, zůstat nepovšimnutý, projít bez povšimnutípass unnoticed

unremarked: proběhnout/projít/zůstat bez povšimnutígo unremarked

waltz: snadno projít, proplout čím, snadno zvládnout, zmáknout levou zadní coslang. waltz through sth

evolution: projít vývojemundergo an evolution

get away with: Tohle ti neprojde.You won't get away with this.

go: Pojďme se projít.Let's go for a walk.

pass: Nech mě projít.Let me pass.

troll: Stačí jen zběžně projít noviny ...Just a quick troll through the papers is enough ...

walk: jít na procházku, jít se projítgo for a walk

projít: komu projde cosb (can) get away with (doing) sth