Hlavní obsah

propadnout

Dokonavé sloveso

  1. (neuspět, i ve škole) fail(u zkoušky též) AmE hovor. flunk sth(film ap.) be a failure/floppropadnout z češtinyfail in Czechpropadnout u zkouškyfail the examnechat propadnout koho u zkouškyfail sb
  2. (platnost) expire, run out
  3. (přejít do vlastnictví) komu pass to sb(zaviněním vlastníka) be forfeited to sbpráv. nechat propadnout co patent, zálohu ap.forfeit sth
  4. (upadnout do) čemu sink into sth, surrender to sth(získat závislost) become addicted to sth(zoufalství) abandon osf to sthpropadnout drogámbecome addicted to drugspropadnout panicestart to panic, hovor. press the panic button
  5. (padnout skrz) čím fall through sth

Vyskytuje se v

nechat: nechat propadnoutu zkoušky fail, refer sb, majetek oproti dluhu condemn

propadnout se: Ať se propadnu, jestli ...I'll be damned if ...

forfeit: propadnout komu majetek ap., být zabaven pro provinění majitelebe forfeited to sb

jump: nechat propadnout kauci utéctjump bail

propadnout: propadnout u zkouškyfail the exam