Hlavní obsah

upadnout

Dokonavé sloveso

  1. (padnout k zemi) fall (down)Upadla a zlomila si ruku.She fell and broke her arm.
  2. přen.(do jistého stavu) fallpřen.(do deprese ap.) sinkpřen.(poklesnout) droppřen.(kvalita ap.) decline into sthupadnout v nemilost u kohofall from grace, form. fall into disfavour of sbupadnout do bezvědomílose consciousness, fall unconscious, lapse into unconsciousness
  3. (odpadnout) fall off/away(uvolnit se) come off/away

Vyskytuje se v

bezvědomí: upadnout do bezvědomífall unconscious, lose consciousness

nemilost: upadnout v nemilost u kohofall from grace, fall out of favour with sb, fall into disgrace, fall foul of sb

zapomnění: upadnout v zapomněnífall/sink into oblivion

kóma: upadnout do kómatugo/fall/lapse/sink/slip into a coma

šok: upadnout do šokugo into shock

trans: být v/upadnout do transube in/fall into a trance

zajetí: (u)padnout do zajetíbe taken captive

tenata: přen. upadnout do tenatto be ensnared

coma: sink/go into a comaupadnout do kómatu

faint: fall into a faintomdlít, upadnout do mdlob

obscurity: fade into obscurityupadnout v zapomnění

off: fall offodpadnout, upadnout část ap.

trance: go into a tranceupadnout/dostat se do transu

unconscious: fall unconsciousupadnout do bezvědomí