Hlavní obsah

off [ɒf]

Předložka

 1. (pryč) z, z povrchu čeho
 2. ven z dopravního prostředkuget off sthvystoupit, vysednout z čeho vlaku ap.
 3. mimo co, opodál čeho o oblasti ap.
 4. sth nedaleko, poblíž, u, kousek od čeho pobřeží ap.
 5. keep off sth nevstupovat, nechodit kam, vyhýbat se čemu tématu ap.
 6. již neužívající/nekonzumující coI'm off coffee.Kávu už nepiju.be off sthpřestat brát, už nebrat/nepožívat/nekonzumovat co drogu ap.
 7. be off sth přestat mít zálibu v čem, nemít rád co
 8. sth sleva na co
 9. hovor.od koho dostat, získat
 10. live off sth žít z čeho, být živ z čeho zdroje obživy

Příslovce

 1. pryčfall offodpadnout, upadnout část ap.break offodlomit (se)
 2. pryč, mimo z místa ap.drive offodjet, vyjet řidičoff roadv terénu mimo silnicibe off worknebýt v práci, mít volno kvůli nemocitake off sthsundat si co šperky, šaty ap.
 3. volno z práce, ze školy ap.take some time offvzít si nějaký čas volno
 4. vypnutý, zhasnutý zařízení
 5. jak vzdálený, daleko odsud

Přídavné jméno

 1. zrušený, odvolaný obchod, akce ap.The deal is off.Dohoda padá/padla.be offpadnout nerealizovat se
 2. be ... off být na tom ... jak materiálně ap.be well/badly/better/worse offbýt na tom dobře/špatně/lépe/hůře finančně ap.
 3. (gone) off hl. BrEzkažený jídlo

Slovní spojení

Mexican stand-off badly off blast-off browned off brush-off cast-off cheesed off comfortably off cooling-off period cut-off day off face off face-off falling-off far off jumping-off point kick-off lift-off off day off limits off season off-air off-balance off-beam off-centre off-colour off-duty off-guard off-key off-label off-licence off-message off-peak off-putting off-road off-roader off-screen off-the-wall off-white offbeat offhand offline offload offshoot offshore offside offstage one-off pigged off play-off rake-off rip-off roll-on roll-off run-off sawed-off shotgun sawn-off shotgun sell-off send-off sending-off show-off spin-off stand-off takeoff telling-off trade-off turn-off well-off write-off

Vyskytuje se v

back: Dej mi pokoj/svátek!, Nech mě žít!, Přestaň se po mně vozit! přestaň mě kritizovat, buzerovat ap.Get off my back!

balance: být vyveden z rovnováhy čímbe thrown off balance by sth

base: být (úplně) vedle, mýlit sebe off base

beat: odrazit útokbeat off, beat back

beaten: odlehlý, v ústraní, z ruky o místěoff the beaten track

bite: utrhnout se, vyjet na koho neoprávněně přísně, přen. utrhnout komu hlavubite sb's head off

blank: uzavřít, ucpat, utěsnit otvor ap.blank (off)

blast off: ustřelit, utrhnout co výbuchem ap.blast sth off

brick off: oddělit co stěnoubrick sth off

brush off: odbýt koho při hovorubrush sb off

bump off: oddělat, odpravit kohobump sb off

bundle off: poslat, vypakovat koho kambundle sb off

bunk off: chodit za školu, ulejvat se ze školybunk off (from) school

carry off: zvládnout co, uspět v čem, poradit si s čímcarry sth off

cart off: odtáhnout, odvléct, odvézt koho kam bez zeptání, proti jeho vůlicart sb off

chest: ulevit si, vyzpovídat se z čehoget sth off one's chest

chew: ukousnout (si) příliš velké soustobite off more than one can chew

chip: jablko, které nepadlo daleko od stromua chip off the old block

close off: uzavřít, odříznout, oddělit zabránit přístupu do oblasti ap.close sth off

come off: Nekecej!, Nech toho!Come off it!

cut off: odříznout, uříznout, odstřihnout cocut sth off

drift off: odpadat, usínat pomalu, začínat klimbatdrift off (to sleep)

drive off: zahnat, odrazit útočníka ap.drive sb/sth off

duck: jako házet hrách na stěnu(like) water off a duck's back

dust off: oprášit myšlenku, vynález ap.dust sth off/down

duty: ve službě/mimo službu policista, lékař ap.on/off duty

end: pominout se, zcvoknout sego off the deep end

evil: odkládat nepříjemné záležitosti donekonečnabe putting off the evil day

face: zmizet z povrchu zemskéhobe wiped off the face of the earth

first: v prvé řadě, jako první, za prvé, nejdřívefirst off

flake: o(d)lupovat se, (o)loupat se, odprýskávat barva ap.flake (off)

fob off: with sth odbýt koho čímfob sb off

food: nemít chuť k jídlu nemocný ap.be off one's food

form: nebýt ve formě, být z formybe off form

get off: usnout, zabratget off (to sleep)

ground: rozběhnout se, rozjet (se) výroba ap.get off the ground

guard: zaskočit, překvapit koho nepřipravenéhocatch sb off guard

hack off: osekat, usekat, utnout cohack sth off

hand: z hlavy, bez přípravy, z placu říct ap.off hand

hare: swh BrE hovor. pelášit, mazat kamhare (off)

have: rozdat si to, rozdávat si to, vyspat se s kýmhave it off/away with sb

head: smát se na celé kolo hodně intenzivnělaugh one's head off

hook: vyváznout, dostat se z toho potíží, obvinění ap.get off the hook

keep: vyhýbat se čemu, držet se dál od čeho, vyvarovat se čehokeep off/away from/out of sth

kill: sth přen. zmařit, zničit, zhatit co plán ap.kill (off)

knock off: oddělat, sejmout koho zabítknock sb off

latch: (jen) přivřený, nezaklapnutý o dveříchon/off the latch

let off: sth hl. BrE odpustit, prominout komu co, zprostit koho od čeho nenutit dělatlet sb off

limit: to sb nepřístupný, uzavřený pro koho objekt, oblast ap.off limits

loose: sth vypálit co dávku ze zbraněloose (off)

lop off: useknout, odseknout, utnout co větev, hlavu ap.lop sth off

lorry: Je to kradené/za pět prstů. zbožíIt has fallen off the back of a lorry.

mark: pohotový rychle reagující ap.quick off the mark

mark off: from sb/sth odlišovat, činit odlišným koho/co od koho/čeho osobitou vlastností ap.mark sb/sth off

meet: přijít naproti komu kam, čekat na koho kde při příjezdumeet sb off sth

mind: být velkou úlevou pro kohobe a load off one's mind

nick: vystřelit, vypadnout rychlenick off

nip: uštípnout, ucvaknout, ukousnout conip sth off

nose: nadělat si do vlastního hnízda snažit se uškodit jinému a přitom ubližovat i sám soběcut off one's nose to spite one's face

off: sth nevstupovat, nechodit kam, vyhýbat se čemu tématu ap.keep off

off-balance: mimobilanční, podrozvahový položky ap.off-balance(-sheet)

offing: být na spadnutí/za dveřmi/na obzoru událost ap., být na dosah příležitost ap.be in the offing

one-off: (zcela) ojedinělý případ, naprostá výjimka jež nastane jen jednoua one-off

pack off: poslat, vypravit koho kam, vypakovat koho kam dočasněpack sb off

pair off: dohodit komu koho partnerapair sb off with sb

palm off: on sb podstrčit komu co nekvalitního ap., přehrát co na koho odpovědnost ap.palm sth off

pants: (vy)děsit koho k smrti, šíleně koho vyděsitscare the pants off someone

peel: sloupnout (se), odloupnout (se)peel off

peg: konfekčníoff-the-peg

pension off: poslat do důchodu, penzionovat kohopension sb off

piss off: srát, nasrat koho, lézt krkem komupiss sb off

plane: shoblovat, odhoblovat, uhoblovatplane down/off

play off against: stavět, poštvat koho proti komu, snažit se rozeštvat kohoplay sb off against the other

post: sth BrE poslat, zaslat, odeslat co poštoupost off

pull off: zastavit u krajnice, sjet ze silnice k motelu ap.pull off the road

push off: Vypadni!, Odprejskni!, Odpal!Push off!

put off: till sth odložit, přesunout, odsunout co na kdy schůzku ap.put sth off

raffle: sth rozdávat co v tombole, dát co do tomboly jako výhruraffle (off)

rain off: být odložen pro déšť utkání ap.be rained off

right: okamžitě, hned, rovnou udělat něcoright away, right off

round: zaokrouhlit čísloround (off)

rub off: setřít, odřít, otřít co třením odstranitrub sth off

scrub: odrhnout, odřít co špínu, povlak ap.scrub sth off