Hlavní obsah

beat [biːt]

Fráze

  1. hovor.(it) beats me to nechápu, to netuším, to mi nejde do hlavy/na rozum
  2. hovor.beat it zmiz, vypadni, běž mi z očí
  3. hovor.Can you beat it? Chápeš to? výraz údivu, znepokojení
  4. beat sb to it/sth předběhnout, předejít koho v čem, být rychlejší než kdo v čem v podniknuté věci ap.
  5. without missing a beat bez (nejmenšího) zaváhání pokračovat ap.
  6. never miss a beat nenechat si nic ujít, být stále v obraze a využít toho
  7. on the beat na obchůzce policista
  8. beat time poklepávat/podupávat (si) do rytmu, udávat rytmus dirigent

Vyskytuje se v

beat down: (u)smlouvat nižší cenu s kýmbeat sb down

beaten: odlehlý, v ústraní, z ruky o místěoff the beaten track

beat out of: vyrazit, vymámit z koho co, pumpnout koho o co podvodně připravit ap.beat sb out of sth

beat up: (z)bít, (z)mlátit kohobeat sb up

brain: rozbít komu hlavubeat sb's brains out, bash sb's brains in

breast: sypat si popel na hlavu, kát se veřejně projevovat lítostbeat one's breast

bush: chodit okolo horké kašebeat about the bush

clock: stihnout to dřív(e) před termínembeat the clock

drum: silně podporovat cobeat the drum for/of sth

game: porazit koho jeho vlastními zbraněmibeat sb at sb's own game

gun: ukvapit se, unáhlit se, začít dřív, nečekat, sport. předčasně vystartovatjump/beat the gun

stick: hůl na koho, důvod ke kritice koho, zbraň proti komua stick to beat sb with

carpet: klepat koberecbeat the carpet

comfortably: snadno porazit kohocomfortably beat sb

death: vykrvácet/umlátit/umrznoutbleed/beat/freeze to death

mile: rozdrtit, převálcovat, roznést na kopytech kohobeat sb by miles

beating: zbít, zřezat kohogive sb a beating

projet: projet tobýt poražen be beaten, hovor. take a licking, nevyhrát fail to win

přízvučný: hud. přízvučná dobaaccented beat

táhnout: Táhni! zmizGet lost!, hovor. Shove off!, vulg. Piss off!, slang. Beat it!

vyhrát: vyhrát nad kým v čemdefeat, beat sb in sth, achieve victory over sb, have a win over sb in sth

zaběhlý: zaběhlý postup/způsobbeaten track

ji: Zbil ji.He beat her up.

nakládačka: dát nakládačku komugive sb a thrashing, BrE slang. duff sb up, vulg. beat the shit out of sb

prášit: prášit kobercebeat the carpets

předběhnout: Chtěl jsem to říct, ale předběhl mě.I wanted to say it but he beat me to it.

rytmus: hrát mimo rytmusplay out of time/off the beat

tlouct: tlouci na bubenbeat a drum

ústup: i přen. dát se na (rychlý) ústupbeat a (hasty) retreat, begin to retreat

vyklepat: vyklepat koberecbeat the carpet

zbít: Zbili ho do bezvědomí.He was beaten unconscious.

zmizet: Zmiz!Clear/Buzz off!, Get lost!, Go and chase yourself!, slang. Beat it!, vulg. Bugger/Piss off!

zmlátit: zmlátit do bezvědomíbeat sb unconscious

držka: rozbít komu držkusmash sb's face in, vulg. beat the shit out of sb, slang. knock sb's block off

frak: dostat na frakget a licking/beating/thrashing

horký: chodit kolem horké kašebeat about the bush

chodit: přen. chodit kolem horké kašebeat about the bush

kaše: chodit kolem horké kašebeat about the bush

kolem: chodit kolem horké kašebeat about the bush

okolek: dělat okolky s přímou odpovědíbeat about the bush

vlas: přen. rvát si vlasytear one's hair, beat one's breast

vyklidit: vyklidit polepřed nepříjemnou situací beat a retreat

vymlátit: vymlátit z koho dušibeat/kick the hell/living daylights/vulg. shit out of sb

vytlouct: vytlouct duši z kohohovor. beat the (living) daylights out of sb

vytřást: vytřást duši z kohobeat the (living) daylights out of sb

beat: odrazit útokbeat off, beat back

beat: rock (music)big beat