Hlavní obsah

beat [biːt]

Fráze

  1. hovor.(it) beats me to nechápu, to netuším, to mi nejde do hlavy/na rozum
  2. hovor.beat it zmiz, vypadni, běž mi z očí
  3. hovor.Can you beat it? Chápeš to? výraz údivu, znepokojení
  4. beat sb to it/sth předběhnout, předejít koho v čem, být rychlejší než kdo v čem v podniknuté věci ap.
  5. without missing a beat bez (nejmenšího) zaváhání pokračovat ap.
  6. never miss a beat nenechat si nic ujít, být stále v obraze a využít toho
  7. on the beat na obchůzce, na pochůzce policista
  8. beat time poklepávat/podupávat (si) do rytmu, udávat rytmus dirigent

Vyskytuje se v

beat down: beat sb down(u)smlouvat nižší cenu s kým

beaten: off the beaten trackodlehlý, v ústraní, z ruky o místě

beat out of: beat sb out of sthvyrazit, vymámit z koho co, pumpnout koho o co podvodně připravit ap.

beat up: beat sb up(z)bít, (z)mlátit koho

beat up: beat osf upabout sth vyčítat si co, trápit se kvůli čemu

brain: beat sb's brains out, bash sb's brains inrozbít komu hlavu

breast: beat one's breastsypat si popel na hlavu, kát se veřejně projevovat lítost

bush: beat about the bushchodit okolo horké kaše

clock: beat the clockstihnout to dřív(e) před termínem

drum: beat the drum for/of sthsilně podporovat co

game: beat sb at sb's own gameporazit koho jeho vlastními zbraněmi

gun: jump/beat the gunukvapit se, unáhlit se, začít dřív, nečekat, sport. předčasně vystartovat

stick: a stick to beat sb withhůl na koho, důvod ke kritice koho, zbraň proti komu

carpet: beat the carpetklepat koberec

comfortably: comfortably beat sbsnadno porazit koho

death: bleed/beat/freeze to deathvykrvácet/umlátit/umrznout

mile: beat sb by milesrozdrtit, převálcovat, roznést na kopytech koho

beating: give sb a beatingzbít, zřezat koho

projet: projet tobýt poražen be beaten, hovor. take a licking, nevyhrát fail to win

přízvučný: hud. přízvučná dobaaccented beat

rytmus: být/hrát mimo rytmusbe/play out of time, be/play off the beat

rytmus: tleskat do rytmuclap the beat

vyhrát: vyhrát nad kým v čemdefeat, beat sb in sth, achieve victory over sb

zaběhlý: zaběhlý postup/způsobbeaten track

ji: Zbil ji.He beat her up.

prášit: prášit kobercebeat the carpets

předběhnout: Chtěl jsem to říct, ale předběhl mě.I wanted to say it but he beat me to it.

tlouct: tlouci na bubenbeat a drum

tlouct: Tloukli ho holemi.They were beating him with sticks.

tlouct: Tluče mu srdce?Is his heart beating?

ústup: i přen. dát se na (rychlý) ústupbeat a (hasty) retreat, begin to retreat

vyklepat: vyklepat koberecbeat the carpet

zbít: Zbili ho do bezvědomí.He was beaten unconscious.

zmlátit: zmlátit do bezvědomíbeat sb unconscious

držka: rozbít komu držkusmash sb's face in, vulg. beat the shit out of sb

frak: dostat na frakget a licking/beating/thrashing

horký: chodit kolem horké kašebeat about the bush

chodit: přen. chodit kolem horké kašebeat about the bush

kaše: chodit kolem horké kašebeat about the bush

kolem: chodit kolem horké kašebeat about the bush

okolek: dělat okolky s přímou odpovědíbeat about the bush

vlas: přen. rvát si vlasytear one's hair, beat one's breast

vyklidit: vyklidit polepřed nepříjemnou situací beat a retreat

vymlátit: vymlátit z koho dušibeat/kick the hell/living daylights/vulg. shit out of sb

vytlouct: vytlouct duši z kohohovor. beat the (living) daylights out of sb

vytřást: vytřást duši z kohobeat the (living) daylights out of sb