Hlavní obsah

mi

Zájmeno

  • (to) meŘekni/Řekněte mi, jak ...Tell me how ...Pošli mi to.Send it to me.viz též

Vyskytuje se v

ani: Ani mě nenapadne!, Ani nápad!No way!, Not likely

jít: pokud jde o mneas far as I am concerned, as for me, for my part

podle: podle mne/mého o názoruin my opinion/view, if you ask me, to my mind

pravý: čí pravé jásb's true self

pro: pro mě za měfor all I care

těšit: Těší mě. při seznamováníPleased/Nice to meet you., form. How do you do.

akorát: Kalhoty jsou mi akorát.The pants fit me.

ano: On to neví, ale já ano!He doesn't know, but I do!

bavit: Baví mě to.I enjoy it.

běhat: Běhá mi z toho mráz po zádech.It gives me the shivers., It sends shivers down my spine., It makes my flesh creep.

blbě: Je mi blbě.I feel sick.

bližší: Můžete mi říct něco bližšího?Can you give more details?

bodnout: Bodla mě včela.I was stung by a bee.

bolet: Bolí mě v krku.I have a sore throat.

brát: Neber mi to.Don't take it away from me.

břicho: Bolí mě břicho.I have a stomach ache.

být: Není mi dobře.I don't feel well.

celkem: Celkem se mi to líbilo.I quite liked it.

cesta: Mohl byste mi ukázat cestu?Could you show me the way?

čest: Bylo by mi ctí.I'd be honoured.

dařit se: Daří se mi dobře.I'm (doing) fine.

dát: Můžeš mi ho dát (k telefonu)?Can you put him on (the phone)?

dělat se: Dělá se mi špatně.I feel sick.

dieta: Doktor mi nařídil dietu.Doctor put me on a diet.

divně: Je mi divně.I feel funny/peculiar/out of sorts.

dobrota: Buď té dobroty a přines mi...Be so kind and fetch me ...

dobře: Není mi dobře.I am not feeling well.

dojem: Udělala na mne opravdu dojem.She really impressed me.

dokud: Dokud jsem tu/tady budu já ...As long as I am here ...

domluvit: Nechte mne prosím domluvit.Please, let me finish.

donést se: Doneslo se mi ...I hear(d) that..., I was given to understand..., I got word that...

doprovodit: Doprovodíš mě na nádraží?Will you see me to the station?

dotlačit: Dotlačili mě do toho.They pushed me into (doing) it.

dovnitř: Pusť mě dovnitř!Let me in!

drahý: Je to na mě příliš drahé.It is too expensive for me.

drobnost: jen taková malá drobnost ode mnejust a little something from me

e-mail: Pošli mi e-mail.Send me an e-mail.

esemeska: Pošli mi esemesku!Text me!

fuk: Je mi to fuk.I don't give a (tinker's) damn., I don't care a fig., I couldn't care less.

hádat: Nech mě hádat.Let me guess.

hanba: Je mi za něj hanba.I am ashamed of him.

hláskovat: Můžete mi to hláskovat?Can you spell it for me?

hlava: Bolí mě hlava.I have a headache.

hnusit se: Hnusí se mi to.I find it revolting/disgusting.

hodit se: To se mi hodí. vyhovujeIt suits me (fine).

horko: Je mi horko.I am hot.

chladno: Je mi chladno.I am cold.

chňapnout: Pes po mně chňapnul.The dog snapped at me.

chtít: Co ode mne chcete?What do you want from me?

chtít se: Nechce se mi jít ven.I don't feel like going out.

chutnat: Pivo mi nechutná.I don't like beer.

chybět: Chybíš mi.I miss you.

jakmile: Jakmile mě uviděl ...The moment he saw me ...

jedno: Je mi to jedno.I don't care (about it)/hovor. give a damn., I don't mind., při výběru ap. I'm indifferent.

její: Já na jejím místě ...If I were her ...

jejich: Já na jejich místě ...If I were them ...

jen: Jen co mě uviděl ...The moment he saw me ...

jet: Už mi jede vlak.My train is coming.

jinak: Dej mi to, jinak ...Give it to me or else ...

klamat: pokud mě neklame paměťif my memory serves me well

klečet: Klečel přede mnou.He was kneeling before me.

kolem: Prošel kolem mě.He passed me by.

krev: Tekla mi krev z nosu.I had a nosebleed., My nose was bleeding.

krk: Bolí mě v krku.I have a sore throat.

laskavost: Udělal/Prokázal byste mi laskavost?Would you do me a favor?

lézt: Něco na mě leze. nemocI'm coming down with something.

lhát: Nelži mi!Don't lie to me!

-li: Najdeš-li ho, zavolej mi.In case you find him call me.

líbit se: (Ne)líbí se mi to.I (don't) like it.

líto: Je mi to líto.I am sorry about it.

maličkost: taková maličkost ode mne pozornosta little something from me

malý: Ty boty jsou mi malé.The shoes are too tight for me.

mě, mne: Nechal mne o samotě.He left me alone.

menší: On je mnohem menší než já.He is much shorter than me.

mi: Řekni/Řekněte mi, jak ...Tell me how ...

miláček: Pojď ke mně, miláčku!Come to me, darling.

: já jsemI'm, I am