Hlavní obsah

jen, jenom

Vyskytuje se v

když: jen kdyžskromné uspokojení the main thing is that

přece: přece jen, přece jenomje to tak after all

bída: jen s bídou sotva ap.only very hardly, těsně ap. only just

jistota: jen pro jistotujust to be sure, just in case

lék: lék (jen) na předpisprescription only medicine, POM

načas: jen načasfor a limited time only

názornost: (jen) pro názornostby way of/just for illustration

okrajový: mít jen okrajový význambe of peripheral importance

pro: jen pro případ (že)just in case

předpis: med. jen na předpis(available) on/by prescription only

případ: pro všechny případy, jen pro případ pro jistotujust in case

shrnutí: (jen) pro shrnutí...just to sum up/summarize...

zajímavost: jen tak pro zajímavost(just) as a matter of interest, jen informativně for the record

zevní: med. jen k zevnímu použitífor external use only

aby: Jenom aby!Let's hope!, Hopefully!, kéž by If only!

ctít: To ho jenom ctí.That does him credit.

člověk: Jsem přece jenom člověk.I am only human.

doopravdy: Jenom to hrál. Nebylo to doopravdy.He was just acting. It wasn't for real.

drobnost: jen taková malá drobnost ode mnejust a little something from me

hořet: Jen hoří. horečkouHe is hot with fever.

kapat: Jenom kape. slabě pršíIt's only BrE spitting/AmE sprinkling.

naoko: dělat co jen naokopretend sth, make sth appear like

pomyslet: Když jen pomyslím, jak ...When I think of how ...

proběhnout: Mojí kanceláří jenom proběhl.He just ran through my office.

přežít: Přežili jen čtyři lidé.Only four people survived., There were only four survivors.

rekapitulace: jen pro rekapitulaci...just to recap...

snažit se: Snažím se ti jen pomoct.I am just trying to help you.

stihnout: Stihli jsme to jen tak tak.We (only) just made it.

tipovat: Jenom tak tipuji.I am just guessing.

upřesnění: jen pro upřesnění...just to be more specific/accurate...

vidění: znát koho (jen) od viděníknow sb by sight

vyváznout: Vyvázl jen tak tak.He had a narrow escape., It was a close shave.

z, ze: jen z legracejust for fun

zaprášit se: Po zboží se jen zaprášilo.The goods sold like hot cakes.

zasmání: jen pro zasmáníjust for a laugh/fun's sake

zdání: Je to jen zdání.It only seems that way., It's only an illusion.

zdát se: To se ti jen zdálo.You were just imagining it.

zdvořilost: jen ze zdvořilostijust to be polite, only out of courtesy

zpola: jen zpola plnýonly half-full

zvaný: jen pro zvanéby invitation only

dál: Jen tak dál!Keep on like this., o dobrém výkonu ap. Keep it up., nevzdávej to Hang on in there!

hlava: (jen tak) z hlavybez přípravy off-hand, off the top of one's head, citovat ap. from memory

kvést: jen kvést prospívat ap.flourish, blossom, bloom

mrtvola: Jen přes mou mrtvolu!Over my dead body!

paráda: být jen pro parádube a mere decoration

accident: by accident(jen) náhodou

car pool: carpool lanejízdní pruh jen pro vozy s více cestujícími

cash: cash down, AmE cash on the barrelheadpeníze na dřevo, jen za hotové platí se hned při koupi

crack: open sth a crackpootevřít co (jen na škvíru) dveře ap.

essential: only the bare essentialsjen to nejnutnější

fancy: just a passing fancyjen pomíjivé zalíbení, jen poblouznění

get over: hovor. get over osfnebrat se tak vážně, nemyslet jen na sebe, potlačit své ego odložit svou ješitnost ap.

giggle: for a giggle(jen) ze srandy

habit: (just) by force of habitjen ze zvyku, přen. ze setrvačnosti něco dělat

hair's breadth: by a hair's breadtho vlásek, o chlup, jen tak tak

hair's breadth: come within a hair's breadth of doing sthjen těsně se vyhnout/uniknout kdo/co komu/čemu

hair's breadth: within a hair's breadth of sthjen kousíček od čeho

hard-pressed: be hard-pressed to do sthjen stěží dokázat co, mít co dělat, aby, mít problémy udělat co

hereinafter: hereinafter referred to as ...dále jen (jako) ... odkaz v textu

instrument: fly on instrumentsletět jen podle přístrojů

interest: just out of interestjen ze zájmu

just: just in casekdyby náhodou, jen pro případ

make-believe: live in a make-believe worldžít v iluzi, něco si namlouvat, jen předstírat sám před sebou

makeweight: be a makeweightbýt jen do počtu

many: not many(jen) pár, nemnoho, jen několik

narrow: narrow escapevyváznutí jen o vlásek

patron: patrons onlyjen pro hosty nápis v obchodě ap.

please: as you pleasejak (jen) chcete

preoccupied: be preoccupied with sthzabývat se (hlavně) čím, myslet jen na co, starat se jen o co

prescription: available on prescription onlyk dostání jen na předpis lék ap.

pressed: be hard pressed to do sthjen stěží zvládnout/dokázat/stihnout co

remove: only one/a short remove from ...jenom kousek od ...

restricted: Restricted areaZákaz vstupu (nepovolaným), Vstup jen s povolením do vojenské oblasti ap., BrE úsek s omezenou rychlostí

rife: be rife with sthjen se hemžit čím, být plný čeho

sake: for appearance's sakejen aby se neřeklo, jen naoko

shirt: in shirt sleevesjen v košili bez saka ap., přen. v neformálním oblečení

shirtsleeve: in one's shirtsleeves(jen) v košili bez saka ap.

show: (just) for show(jen) pro/na efekt

subject: subject to contract(jen) na základě smlouvy budoucí, musí být podepsána smlouva pro právní platnost uvedeného

time waster: No time wasters(, please)!Jen vážné nabídky. v inzerátu ap.

use: for external use onlyjen k zevnímu použití

yen: have a yen for sth, to do sthtoužit po čem, udělat co

all: All you need to do ...Stačí jen ...

alone: This fact alone...jen to...

around: They just hang around the harbor.Jen se tak poflakují v přístavu.

as: as little as 10 $ a monthjenom 10 dolarů měsíčně

better: He was all the better for it.Jen mu to prospělo., Bylo to pro něj jen dobře.

close: It was a close shave.To bylo těsné/o vlásek., Bylo to jen tak tak.

confined: The problem is not confined to China.Tento problém se netýká jen Číny.