Hlavní obsah

jen, jenom

Vyskytuje se v

když: jen kdyžskromné uspokojení the main thing is that

přece: přece jen, přece jenomje to tak after all

bída: jen s bídou sotva ap.only very hardly, těsně ap. only just

jistota: jen pro jistotujust to be sure/in case

lék: lék (jen) na předpisprescription only medicine, POM

načas: jen načasfor a limited time only

názornost: (jen) pro názornostby way of/just for illustration

okrajový: mít jen okrajový význambe of peripheral importance

pro: jen pro případ (že)just in case

předpis: med. jen na předpis(available) on/by prescription only

případ: pro všechny případy, jen pro případ pro jistotujust in case

shrnutí: (jen) pro shrnutí...just to sum up/summarize...

zajímavost: jen tak pro zajímavost(just) as a matter of interest, jen informativně for the record

zevní: med. jen k zevnímu použitífor external use only

aby: Jenom aby!Let's hope!, Hopefully!, kéž by If only!

ctít: To ho jenom ctí.That does him credit.

člověk: Jsem přece jenom člověk.I am only human.

doopravdy: Jenom to hrál. Nebylo to doopravdy.He was just acting. It wasn't for real.

drobnost: jen taková malá drobnost ode mnejust a little something from me

hořet: Jen hoří. horečkouHe is hot with fever.

jen: Jen co mě uviděl ...The moment he saw me ...

kapat: Jenom kape. slabě pršíIt's only BrE spitting/AmE sprinkling.

naoko: dělat co jen naokopretend sth, make sth appear like

pomyslet: Když jen pomyslím, jak ...When I think of how ...

proběhnout: Mojí kanceláří jenom proběhl.He just ran through my office.

přežít: Přežili jen čtyři lidé.Only four people survived., There were only four survivors.

rekapitulace: jen pro rekapitulaci...just to recap...

snažit se: Snažím se ti jen pomoct.I am just trying to help you.

stihnout: Stihli jsme to jen tak tak.We (only) just made it.

tipovat: Jenom tak tipuji.I am just guessing.

upřesnění: jen pro upřesnění...just to be more specific/accurate...

vidění: znát koho (jen) od viděníknow sb by sight

vyváznout: Vyvázl jen tak tak.He had a narrow escape., It was a close shave.

z, ze: jen z legracejust for fun

zaprášit se: Po zboží se jen zaprášilo.The goods sold like hot cakes.

zasmání: jen pro zasmáníjust for a laugh/fun's sake

zdání: Je to jen zdání.It only seems that way., It's only an illusion.

zdát se: To se ti jen zdálo.You were just imagining it.

zdvořilost: jen ze zdvořilostijust to be polite, only out of courtesy

zpola: jen zpola plnýonly half-full

zvaný: jen pro zvanéby invitation only

dál: Jen tak dál!Keep on like this., o dobrém výkonu ap. Keep it up., nevzdávej to Hang on in there!

hlava: (jen tak) z hlavybez přípravy off-hand, off the top of one's head, citovat ap. from memory

kvést: jen kvést prospívat ap.flourish, blossom, bloom

mrtvola: Jen přes mou mrtvolu!Over my dead body!

paráda: být jen pro parádube a mere decoration

accident: (jen) náhodouby accident

car pool: jízdní pruh jen pro vozy s více cestujícímicarpool lane

cash: peníze na dřevo, jen za hotové platí se hned při koupicash down, AmE cash on the barrelhead

crack: pootevřít co (jen na škvíru) dveře ap.open sth a crack

essential: jen to nejnutnějšíonly the bare essentials

giggle: (jen) ze srandyfor a giggle

hair's breadth: o vlásek, o chlup, jen tak takby a hair's breadth

hard-pressed: jen stěží dokázat co, mít co dělat, aby, mít problémy udělat cobe hard-pressed to do sth

hereinafter: dále jen (jako) ... odkaz v textuhereinafter referred to as ...

instrument: letět jen podle přístrojůfly on instruments

just: kdyby náhodou, jen pro případjust in case

makeweight: být jen do počtube a makeweight

many: (jen) pár, nemnoho, jen několiknot many

narrow: vyváznutí jen o vláseknarrow escape

patron: jen pro hosty nápis v obchodě ap.patrons only

please: jak (jen) chceteas you please

preoccupied: zabývat se (hlavně) čím, myslet jen na co, starat se jen o cobe preoccupied with sth

prescription: k dostání jen na předpis lék ap.available on prescription only

pressed: jen stěží zvládnout/dokázat/stihnout cobe hard pressed to do sth

restricted: Zákaz vstupu (nepovolaným), Vstup jen s povolením do vojenské oblasti ap., BrE úsek s omezenou rychlostíRestricted area

rife: jen se hemžit čím, být plný čehobe rife with sth

sake: jen aby se neřeklo, jen naokofor appearance's sake

shirt: jen v košili bez saka ap., přen. v neformálním oblečeníin shirt sleeves

shirtsleeve: (jen) v košili bez saka ap.in one's shirtsleeves

show: (jen) pro/na efekt(just) for show

subject: (jen) na základě smlouvy budoucí, musí být podepsána smlouva pro právní platnost uvedenéhosubject to contract

time waster: Jen vážné nabídky. v inzerátu ap.No time wasters(, please)!

use: jen k zevnímu použitífor external use only

yen: have a yen for sth, to do sthtoužit po čem, udělat co

all: Stačí jen ...All you need to do ...

alone: Už jen to...This fact alone...

around: Jen se tak poflakují v přístavu.They just hang around the harbor.

as: jenom 10 dolarů měsíčněas little as 10 $ a month

close: To bylo těsné/o vlásek., Bylo to jen tak tak.It was a close shave.

confined: Tento problém se netýká jen Číny.The problem is not confined to China.

could: Jen stěží mohl jít.He could barely walk.

do: Jenom si pořád stěžuje.All he does is complain.

down: To jen díky tvrdé práci.That is down to hard work.

guess: Víš to, nebo jenom hádáš?Do you know it or is it a guess?

however: Pomůžu, jak jen budu moci.I will help however I can.

if: Jestli bylo nějaké zklamání, bylo jen dočasné.If there was any disappointment it was temporary.

near miss: Bylo to těsně vedle., To bylo jen tak tak.It was a near miss.

none: Slyšela ho jenom Julie.None but Julie heard him.

oneself: Člověk může věřit jen sám sobě.One can trust only oneself.

pass: Jenom projíždíme.We are just passing through.

possibly: Co by to jen mohlo znamenat?What could this possibly mean?

quick: Jen jsem se v rychlosti osprchoval.I just took a quick shower.

quitter: Neházím hned flintu do žita., Jen tak se nevzdávám.I am not a quitter.

tough cookie: Ji jen tak něco nerozhodí.She is a tough cookie.

troll: Stačí jen zběžně projít noviny ...Just a quick troll through the papers is enough ...

wait: Jen počkej. a uvidíšJust you wait.

way: jen pro srovnání, oproti tomuby way of contrast

welcome: Klidně tady zůstaň(te)., Budeme (jen) rádi, když zůstanete.You are only welcome to stay.

wherever: Kde jen může být?Wherever can he be?

bedpost: (jen) mezi námi (dvěma), mezi námi děvčatybetween you and me and the bedpost