Hlavní obsah

přece

Částice

  1. přece jen, přece jenom (je to tak) after all
  2. (vždyť)překládá se pomocí dovětkuNa tom přece nezáleží.It doesn't matter, does it?

Vyskytuje se v

přece: yet, (but) still, nicméně nevertheless, nonethelessa přece, ale přece, však přece

však: přesto yet, but, still, nicméně neverthelesspřece však, přesto však

člověk: I am only human.Jsem přece jenom člověk.

proto: nicméně (but) that's no reason whyale proto, proto přece