Hlavní obsah

still [stɪl]

Vyskytuje se v

hold: hold stillnehýbat se, zůstat stát, vydržet v klidu

less: still/much/even lessnatož, tím spíše ne, neřkuli zdůraznění záporu

piece: be (still) in one piecezůstat celý vyváznout v pořádku

sleepy: still sleepyrozespalý

stand: stand stillstát nehybně, nehýbat se

while: while you still candokud (ještě) můžeš

be: I am still here.Ještě jsem tady.

demand: These machines are still in demand.O tyto stroje je stále zájem.

light: It's still light.Je ještě světlo.

making: It's still in the making.Teprve se na tom pracuje.

short: They still fall short of ten pounds.Ještě jim něco chybí do deseti liber.

way: It's still a long way to go.Je to ještě daleko.