Hlavní obsah

still [stɪl]

Vyskytuje se v

less: still/much/even lessnatož, tím spíše ne, neřkuli zdůraznění záporu

piece: be (still) in one piecezůstat celý vyváznout v pořádku

sleepy: still sleepyrozespalý

stand: stand stillstát nehybně, nehýbat se

still: hovor. still and allpřesto, i tak

while: while you still candokud (ještě) můžeš

be: I am still here.Ještě jsem tady.

light: It's still light.Je ještě světlo.

short: They still fall short of ten pounds.Ještě jim něco chybí do deseti liber.

hold: hold stillnehýbat se, zůstat stát