Hlavní obsah

i

Spojka

  1. (a) and
  2. (stejně jako) as well as, both ... and ...muži i ženyboth men and women
  3. (také) too, also(a dokonce) and (even)
  4. (dokonce) even
  5. (v přípustkových výrazech)i kdyby podmínkaeven ifi kdyževen when, (ačkoli) even though, although

Vyskytuje se v

jakož: jakož ias well as, and also, jak tak both ... and

když: i kdyžačkoli although, (even) though, i kdyby even if

ale: nejen ... ale inot only ... but also

kdyby: i kdybyeven if

nadále: (i) nadále dělat cocontinue to do sth, keep, go on doing sth

když: Odpovím, i když to nebudu vědět jistě.I'll give an answer, even if I don't know it for sure.