Hlavní obsah

too [tuː]

Vyskytuje se v

careful: You can't be too careful.Opatrnosti nezbývá.

comfort: too ... for comfortnebezpečně, nepříjemně, až příliš jaký více, než je zdrávo

leave: leave sth too latepříliš dlouho odkládat co

none: none toonijak (zvlášť), nikterak jaký

too: all too, only tooaž příliš, až moc jaký

word: too sth for wordsneskutečně, nevýslovně jaký hloupý ap.

few: too fewpříliš málo

many: too many(až příliš) mnoho, hodně

mile: miles too small(až) příliš malý

much: too much(přes)příliš

once: once too oftenaž příliš často

simple: make sth too simplepříliš zjednodušovat co

way: way too expensivepříliš drahý

be: He is to come too.Má přijít také.

discover: It was discovered that he had been there too.Zjistilo se, že tam byl také.

for: She is too fat for a model.Na modelku je moc tlustá.

hot: It's (too) hot.Je (příliš) horko.

little: You eat too little.Moc málo jíš.

long: It didn't take too long.Netrvalo to moc dlouho.

on: We spent too much time on it.Strávili jsme tím příliš mnoho času.

bad: too bad(to je) škoda