Hlavní obsah

too [tuː]

Vyskytuje se v

bad: too bad(to je) škoda

bad: too badsmůla, to máš blbý ale nic se nedá dělat

careful: You can't be too careful.Opatrnosti nezbývá.

comfort: too ... for comfortnebezpečně, nepříjemně, až příliš jaký více, než je zdrávo

leave: leave sth too latepříliš dlouho odkládat co

none: none toonijak (zvlášť), nikterak jaký

word: too sth for wordsneskutečně, nevýslovně jaký hloupý ap.

comfort: too close for comfort(až) nebezpečně blízko

few: too fewpříliš málo

many: too many(až příliš) mnoho

mention: too few/little to mentiontak málo, že to nestojí za řeč

mile: miles too small(až) příliš malý

much: too much(přes)příliš

much: much toopříliš, přespříliš jaký

once: once too oftenaž příliš často

simple: make sth too simplepříliš zjednodušovat co

soon: all too soonaž příliš brzy

way: way too expensivepříliš drahý

be: He is to come too.Má přijít také.

discover: It was discovered that he had been there too.Zjistilo se, že tam byl také.

for: She is too fat for a model.Na modelku je moc tlustá.

hot: It's (too) hot.Je (příliš) horko.

little: You eat too little.Moc málo jíš.

long: It didn't take too long.Netrvalo to moc dlouho.

much: Do you care for it? – Too much.Stojíš o to? – Strašně moc.