Hlavní obsah

soon [suːn]

Příslovce

  • brzo, brzy, zanedlouhoSee you soon.Brzy na shledanou.soon enoughvčas, zavčasuthe soonestnejdříve po nejkratší době

Sloveso

Vyskytuje se v

as: as soon/much/long/far as possibleco nejdříve/nejvíce/nejdéle/nejdále

off-air: We'll go off air soon.Brzy přerušíme/ukončíme vysílání.

possible: as soon/much/often/quickly/long/far as possibleco nejdříve/nejvíce/nejčastěji/nejrychleji/nejdelší/nejdále

see: see you soonbrzy nashle

well: Get well soon!Brzy se uzdrav.

co: as soon as possible, zkr. asapco nejdříve

hned: as soon as, no sooner ... thanhned jak

ihned: as soon as, sotva no sooner ... thanihned jak

brzký: see you soonna brzkou shledanou

brzy: soon after (doing) sth, a short time after sthbrzy po čem, brzy poté co

dostihnout: I caught up with her soon.Brzy jsem ji dostihl.

jak: I'll call you as soon as I get there.Jak se tam dostanu, zavolám ti.

mít: He's to come soon.Má už brzy přijít.

pominout: The pain soon passed.Bolest brzy pominula.

poznat: He soon discovered that ...Brzy poznal, že ...

proslavit se: He soon rose to fame.Brzy se proslavil.

zakřiknout: Don't speak too soon/jinx it.Nezakřikni to.

zjistit: As soon as we find it out ...Hned jak to zjistíme ...

zošklivit se: He soon became fed up with it.Brzy se mu to zošklivilo.

zvyknout: You will soon get used to it.Na to si brzy zvykneš.

soon: soon enoughvčas, zavčasu