Hlavní obsah

shortly [ˈʃɔːtlɪ]

Vyskytuje se v

notice: at short notice, at a moment's noticenarychlo, v krátké době, na poslední chvíli během následné krátké doby

pull up: pull sb up (short)zarazit (se) v činnosti

short: short of sthkromě, s výjimkou čeho

stop: stop shortzarazit se, náhle se zastavit

story: to cut a long story shortabych to zkrátil při vyprávění

circuit: elektr. short circuitzkrat

eagle: short-toed (snake) eagleorlík krátkoprstý

focus: short-focuss krátkou ohniskovou vzdáleností

long: long-short story(krátká) novela

order: AmE short orderobjednávka minutek v restauraci, minutky pokrmy

projection: fall short of one's projection for sthnesplnit odhady čeho

short-handed: short-handed goalgól vstřelený ve vlastním oslabení

short-lived: be short-livednetrvat dlouho, nemít dlouhého trvání

short-range: short-range missilesstřely krátkého doletu

short-term: short-term predictionkrátkodobá předpověď

sight: have long/short sightbýt dalekozraký/krátkozraký

supply: short supplynedostatek, malá zásoba čeho

way: It is a short way from here.Je to odsud kousek.

short story: to cut a short story shorter ...abych to zkrátil ... ve vyprávění ap.

work: make short work of sthnepárat se s čím, sfouknout co rychle

chvíle: in a moment, shortlyza chvíli

košile: short/long-sleeved shirtkošile s krátkými/dlouhými rukávy

krátce: cut short, (close-)croppedkrátce střižený vlasy

krátký: short hairkrátké vlasy

míra: give full/short measuredát dobrou/špatnou míru nalít ap.

nakrátko: close-cropped, close-cut, cut shortnakrátko sestřižený

následek: bear/face the consequences of sth, BrE, hovor. vinu carry the can, odnést to get the short end of the sticknést následky

nato: shortly after thatkrátce nato

nedlouho: shortly after (that)nedlouho nato

nedostávat se: sb lacks, is short of sth, wants for sth, sth is deficient in sth, dochází sb is running out of sthkomu/čemu se nedostává čeho

nouze: lack sth, be hard up for sth, want for sth, be short of sthmít nouzi o co

odklad: without (any) delay, neprodleně in short orderbez jakýchkoli odkladů

oslabení: play short-handedhrát v oslabení

pauza: take a (short) breakdát si (krátkou) pauzu

poté: shortly after thatkrátce poté

rukáv: short/long-sleeveds krátkými/dlouhými rukávy

splnit: fall short of sthnesplnit co očekávání ap.

šidit: sell short weightšidit na váze

udělat: take a (short) break, pauseudělat si přestávku

vlna: (ultra) short/medium/long wave(velmi) krátké/střední/dlouhé vlny rozhlasové

zkrátit: to be brief, to cut a long story short(er)abych to zkrátil

zkratka: in short/brief/a nutshell, brieflyve zkratce stručně

brzy: soon after (doing) sth, a short time after sthbrzy po čem, brzy poté co

chybět: We still fall short of hundred pounds.Ještě nám něco chybí do sta liber.

letět: Short skirts are in again.Krátké sukně zase letí.

málo: be short of sth, be low on sthmít málo čeho

menší: He is much shorter than me.On je mnohem menší než já.

nedaleko: It is a short way from our house.Je to nedaleko (od) našeho domu.

ostříhaný: close-cropped, cut shortostříhaný nakrátko

potom: Shortly afterwards ...Krátce potom ...

spojení: short circuitelektr. krátké spojení zkrat

vzrůst: be of small stature/short in staturebýt malého vzrůstu

zboží: scarce goods, goods in short supplynedostatkové zboží

zkracovat se: The days are getting shorter.Dny se zkracují.

zkrátka: To cut a long story short..., To make it short...Abych to vzal zkrátka...

jepičí: be short-livedmít jepičí život

kostka: in short/brief/a nutshellv kostce stručně

pár: He's a short-timer.Má to za pár.

párat se: hovor. make short work of sb/sthnepárat se s kým/čím

šos: Eat my shorts!, dej pokoj Give me a break!, Lay off me!, vulg. Up yours!hovor. Polib mi šos!

vznětlivý: have a short fusebýt velice vznětlivý hned se rozčílit