Hlavní obsah

nouze

Vyskytuje se v

přítel: V nouzi poznáš přítele.A friend in need is a friend indeed.

emergency: mimořádný stav, stav nouzestate of emergency

hand-to-mouth: žít z ruky do úst, třít bídu s nouzílead a hand-to-mouth existence

wartime: válečný stav nouzewartime emergency

nouze: mít nouzi o colack sth, be hard up for sth, want for sth, be short of sth