Hlavní obsah

přítel

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (kamarád) friendBrE, hovor. matekniž. comradeblízký přítelclose friendrozejít se jako přátelé v dobrémpart friends
  2. (partner) boyfriend
  3. (příznivec) čeho supporter, friend of sth

Vyskytuje se v

bývat: Býval to můj přítel.He used to be a friend of mine.

dobrý: můj dobrý přítelgood friend of mine

jeho: jeho dobrý přítela good friend of his

její: její starý přítelan old friend of hers

jejich: jejich starý přítelan old friend of theirs

mezi: mezi přáteliamong friends

mít: Má ho za přítele.He takes him for a friend.

můj, má, mé, moje: můj dobrý přítela good friend of mine

náš, naše: naši dobří přátelégood friends of ours

nejbližší: nejbližší přítel/rodinaimmediate/closest friend/family

rozejít se: rozejít se jako přátelépart friends

řadit: Řadím ho mezi své přátele.I count him among my friends.

tvůj, tvá, tvé, tvoje: Tenhle tvůj přítel ...This friend of yours ...

věrný: věrný přítelfaithful/loyal friend

nouze: V nouzi poznáš přítele.A friend in need is a friend indeed.

close: the closest friendnejbližší přítel

friend: part friendsrozejít se jako přátelé

friend: fair-weather friendfalešný přítel, přítel z vypočítavosti

friend: friends with benefitspřátelé s výhodami se sexuálním poměrem

but: I have no friend but you.Kromě tebe nemám žádného přítele.

few: very few friendsvelmi málo přátel

get: I got it from my friend.Dostal jsem to od přítele.

good: He's a good friend of mine.Je to můj dobrý přítel.

hers: a great friend of hersjejí velký přítel

mine: a good friend of minemůj dobrý přítel

my: He's my best friend.Je to můj nejlepší přítel.

nameless: A friend who will remain nameless ...Přítel, kterého nebudu jmenovat ...

take: I took you for a friend.Měl jsem tě za přítele.

yours: Is he a friend of yours?Je to tvůj přítel?