Hlavní obsah

nouze

Vyskytuje se v

přítel: A friend in need is a friend indeed.V nouzi poznáš přítele.

emergency: state of emergencymimořádný stav, stav nouze

hand-to-mouth: lead a hand-to-mouth existencežít z ruky do úst, třít bídu s nouzí

wartime: wartime emergencyválečný stav nouze

nouze: lack sth, be hard up for sth, want for sth, be short of sthmít nouzi o co