Hlavní obsah

push [pʊʃ]

Sloveso

  1. sth (za)tlačit, (po)strčit, (po)sunout coHe pushed me.Strčil do mě.push sb/sth awayodstrčit, odsunout koho/co člověka, talíř ap.
  2. push (one's way) through sth protlačit se, procpat se, prodrat se čím davem ap.
  3. push into sth voj. proniknout, postoupit, prorazit kam na území
  4. push sth downstlačit, snížit, srazit co ceny ap.
  5. sth postrčit co projekt ap. určitým směrem
  6. sb (to do sth, into doing sth) naléhat, tlačit na koho, nutit koho k čemu
  7. for sth snažit se, usilovat o co, dožadovat se čeho
  8. sth prosazovat nároky, požadavky ap.

Fráze

  1. BrE hovor.give sb the push dát padáka komu, pustit k vodě koho, dát kopačky komuget the pushdostat kopačky, dostat padáka

Vyskytuje se v

button: press/push the right buttonuhodit na správnou strunu, použít ty správné páky chytře dosáhnout svého

push around: push sb aroundkomandovat, sekýrovat koho, mávat s kým

push aside: push sth asideignorovat, nechat bez povšimnutí, odsunout co mimo svůj zájem, pozornost ap.

pushed: be pushed for sthmít málo/nedostatek, nedostávat se čeho peněz, času, být v tísni časové, peněžní ap.

pushing: be pushingsth hovor. táhnout/jít komu na kolik o věku

push off: Push off!Vypadni!, Odprejskni!, Odpal!

push over: push sb/sth overporazit, povalit, srazit koho/co šťouchnutím

ahead: push/forge/move aheadpostupovat/výrazně pokročit/razit si cestu vpřed rychle

dagger: push daggertlačná dýka, pěstní nůž

inflation: cost-push inflationnákladová inflace, inflace tlačená náklady

push-up: push-up bars(fitness) stálky

to: pull/push the door topřivřít dveře

way: push one's way to/through sth(pro)razit si cestu kam/kudy

pushing: He is pushing fifty.Táhne mu na padesát.

under: He pushed her head under.Zatlačil jí hlavu pod vodu.

daisy: hovor. be pushing up/under the daisiesbýt pod kytičkama/drnem