Hlavní obsah

ahead [əˈhed]

Vyskytuje se v

ahead of: lie ahead of sbležet před kým, čekat na koho událost

loom: loom (ahead)rýsovat se hrozba ap., hrozit krize ap., být na obzoru

pull: pull ahead of/away fromsb vzdalovat se komu soupeři

schedule: ahead of schedulev předstihu, dřív než bylo plánováno

steam: full steam aheadplnou parou vpřed, na plno kupředu, na plný plyn vyvíjet se ap.

street: be streets ahead of sbbýt jasně lepší než kdo

time: ahead of times předstihem, dopředu, předem udělat ap.

bound: bound aheadvyskočit (nahoru) kvalita, množství ap.

dead: dead aheadpřímo před námi

draw: draw ahead of sbpředstihnout koho v závodě ap.

straight: straight aheadpořád rovně, přímo vpřed

go ahead: Go ahead!Do toho!, Prosím!, Pokračuj!, Máš slovo. povídej, dělej ap.

dělat: make progress/headway, postupovat advance, forge aheaddělat pokroky

do: Dělej Go ahead., Posluž si Be my guest., povzbuzování Go go go!, na hokeji, fotbale ap. Let's go!Do toho!

myslet: think aheadmyslet dopředu

náskok: be ahead of sb, před konkurencí be ahead of the gamemít náskok před kým

předběhnout: be ahead of one's timepředběhnout svou dobu

předstih: ahead of time, předem in advancev předstihu, s předstihem

minout: Go straight ahead. You can't miss it.Jděte pořád rovně. To nemůžete minout.

napřed: Go ahead I'll catch up.Jdi napřed, doženu tě.

po: You first., After you., AmE Go ahead.Až po vás.

postup: be advancing, be pushing aheadbýt na postupu

před, přede: aheadpřed sebou/námi na cestě ap.

předbíhat: You're getting ahead of yourself.Trošku předbíháš. událostem

přímo: forthright, straight-aheadpřímo vpřed

ráčit: prosím Go ahead!, až po Vás After you!Račte!

rovně: Go straight (ahead)/Keep straight on ...Jděte pořád rovně ...

slovo: The floor is yours., It's your turn to speak., prosím, můžete Go ahead.Máte slovo.

vyslat: send sb aheadvyslat koho napřed

ahead: push/forge/move aheadpostupovat/výrazně pokročit/razit si cestu vpřed rychle