Hlavní obsah

pull [pʊl]

Vyskytuje se v

pull: pull ahead of/away fromsb vzdalovat se komu soupeři

pull about, pull around: pull sb aboutmávat, zametat, cloumat s kým hrubě zacházet

pull for: be pulling forsb hovor. podporovat, (po)držet koho, fandit komu

pull in: pull sb inzabásnout, sebrat koho předvést na policejní stanici

pull off: pull off the roadzastavit u krajnice, sjet ze silnice k motelu ap.

pull out: pull sth outof sth vytáhnout co odkud tahem vyndat ap., vytrhnout

pull over: pull sb overzastavit koho/co policie auto

pull together: pull osf togethersebrat se, vzpamatovat se

pull under: pull sb understáhnout pod vodu koho

pull up: pull sb up (short)zarazit (se) v činnosti

pull up on: pull sb up on sthsprdnout, sjet koho za co

short: pull sb up shortzarazit, přimět pozastavit se, vytrhnout koho z toho, co právě dělá

sock: pull one's socks upzačít se snažit

stop: pull out all the stopsudělat všechno možné, pořádně zabrat pro dosažení cíle

curtain: draw/pull the curtains (open)roztáhnout závěsy

demand: ekon. demand-pull inflationinflace tažená poptávkou

even: pull even with sbdotáhnout se na koho v soutěži ap.

gravitational: Earth's gravitational pullzemská přitažlivost

gravity: fyz. pull of gravitypůsobení gravitace

inflation: demand-pull inflationinflace tažená poptávkou

out: take/pull/draw outvyndat, vytáhnout, vyjmout

pin: pull the pinvytáhnout pojistku, odjistit (granát)

sickie: pull/throw/take/chuck a sickiehodit se marod, být marod nejít do práce

to: pull/push the door topřivřít dveře

together: pull osf togetherdát se dohromady, sebrat se

trigger: pull the triggerzmáčknout spoušť

anchor: lower/pull up the anchorspustit/vytáhnout kotvu

dokázat: zvládnout hovor. make it, do it, uspět succeed, vyhrát ap. pull it offdokázat to

kotva: weigh anchor, pull/heave up the anchor, up-anchorloď. zvednout kotvu

kraj: pull overzajet ke kraji silnice

legrace: make fun of sb/sth, balamutit be kidding sb, pull sb's legdělat si legraci z koho/čeho

natáhnout: strain/hovor. pull a musclenatáhnout si sval

natažený: strained/hovor. pulled musclenatažený sval

oprať: rein in, pull at the reinspřitáhnout opratě

povést se: sb managed to do sth, sb succeeded in doing sth, sb pulled off sthkomu se povedlo co

přerušovaný: withdrawal, coitus interruptus, pulling outpřerušovaný styk pohlavní, přerušovaná soulož

přirazit: reach the shore, přistát land, zastavit pull uppřirazit ke břehu

stisknout: zbraně pull the trigger, fotoaparátu press the shutter releasestisknout spoušť

udělat: make/pull a faceudělat ksicht/obličej

vjet: pull into the stationvjet do stanice vlak

naplno: not mince one's words, without mincing words, pulling no punchesříct (to) naplno

odnést: pull off a victoryodnést si vítězství

pořádně: silou put some elbow grease into it, ve snaze pull out all the stops, přidat move up a gear, při tažení pull/při tlačení push hardpořádně zabrat

přivřít: He pulled/pushed the door to.Přivřel dveře.

rukavice: pull one's gloves on/offnatáhnout/sundat si rukavice

sebrat se: Pull yourself together!Seber se!

sežrat: I won't buy this., Tell it to the marines., BrE Pull the other one.To ti nesežeru.

spoušť: pull the trigger, při focení press the shutter releasestisknout spoušť

stáhnout: I pulled off the blanket.Stáhl jsem přikrývku.

strhnout: pull sb to the groundstrhnout koho k zemi

vytáhnout: pull sb from the watervytáhnout koho z vody

vytrhat: pull up the weedsvytrhat plevel

vytrhnout: have a tooth pulled outnechat si vytrhnout zub

vzchopit se: Pull yourself together!, Get a grip on yourself!Vzchop se!

vzpamatovat se: vzchop se Pull yourself together!, neblbni Don't be silly!Vzpamatuj se!

zajet: pull over to the sidezajet ke kraji vozovky

ksicht: make/pull faces, grimacedělat ksichty šklebit se

natvrdo: give it to sb straight/bluntly, kritiku ap. not pull one's punchesříct to komu natvrdo

protáhnout: pull a long faceprotáhnout obličej zašklebit se

provaz: pull togethertáhnout za jeden provaz

přiložit: put one's shoulder to the wheel, jako ostatní pull one's weight, hovor. pitch inpřiložit ruku k dílu

servítek: not pull one's punches, not mince one's words, být drsný ap. come on strongnebrat si servítky říci přímo, bez obalu

tahat: pull sb's leg, hovor. jerk sb aroundtahat koho za nos

táhnout: pull togethertáhnout za jeden provaz

věšet: hovor. pull sb's leg, hovor. lead sb up the garden path, pull the wool over sb's eyesvěšet komu bulíky na nos

vykřesat se: pull through/roundvykřesat se z toho z nemoci ap.

face: make/pull a faceudělat obličej zašklebit se ap.

suck: stát úplně za hovno/prd kvalitahovor. suck ass