Hlavní obsah

protáhnout

Vyskytuje se v

protáhnout se: Protáhlo se to.It took longer (than planned)., It got stretched out., o vleklém ap. It got dragged out., rozhodnutím ap. It got extended.

draw: draw through eyesprotáhnout, navléknout, provléknout tkaničky ap.

extend: The meeting extended into the evening.Schůze se protáhla do večera.

jink: jink past sbobejít (kličkou), protáhnout se kolem koho obránce ap.

overtime: go (into) overtimejít do prodloužení, přen. protáhnout se oproti harmonogramu ap.

pass: pass sth through sthprostrčit, protáhnout, provléci co kudy nit ap., prohrábnout, projet vlasy rukou ap., procházet, protékat potrubím ap.

stretch: have a stretchprotáhnout se cvičením ap.