Hlavní obsah

napnout

Dokonavé sloveso

  1. (lano ap.) co tighten sth, draw sth tight(luk) draw sth(svaly) flex(křečovitě ap.) tense (up), tighten sth(natáhnout) stretch sth (tight)loď. napnout plachty(rozvinout) unfurl the sails, (vytáhnout na stěžeň) hoist the sails
  2. přen.(zvýšit úsilí ap.) co strain, exertnapnout zrak/sluchstrain one's eyes/ears
  3. přen.(silně zaujmout) koho thrill sb

Vyskytuje se v

ucho: napnout ušiprick up one's ears