Hlavní obsah

draw [drɔː]

Slovesopt drew, pp drawn

 1. (na)kreslit, (na)rýsovat
 2. swh vjet, vjíždět kam auto hl. pomaludraw into sthvjíždět kam vozidlo ap.draw awayodjíždět, vyjet vozidlo ap.
 3. táhnout se, pohybovat se, šinout se kamdraw ahead of sbpředstihnout koho v závodě ap.draw level with sbdotáhnout se na koho, dohnat koho
 4. (při)táhnout (si) koho/co, zatáhnoutWhat drew you to rugby?Co vás přivedlo k ragby?draw aside/awayodtáhnoutdraw sb to sthpřivést koho k čemu sportu ap.draw through eyesprotáhnout, navléknout, provléknout tkaničky ap.draw close(r)přitáhnout (si) k sobě, (při)blížit sedraw togethersmrštit se, smrsknout se, stáhnout se, srazit se
 5. zatáhnout, roztáhnout, stáhnout závěsy ap.
 6. vytáhnout, (vy)tasit, vytrhnout zbraň
 7. táhnout, vléct co za sebou
 8. draw a deep breathzhluboka se nadechnout
 9. on sth potáhnout (si) z čeho cigarety, táhnout o komínu
 10. from sth (na)čerpat, brát z čeho vodu, ze zdroje ap., čepovat pivo ap.draw dryzcela vyčerpat zdroj vody ap.
 11. draw bloodzpůsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.
 12. vybrat (si), vyzvednout (si) peníze
 13. pobírat, brát plat ap.
 14. vylosovat (si), vytáhnout (si) soupeře pro fotbalové utkání ap.draw lotslosovat
 15. sth učinit, vyvodit co, dospět k čemu o závěru ap.draw a comparison between sthudělat srovnání, porovnat, srovnat co
 16. vyvolat reakci, odpor ap.
 17. not be drawn on sth odmítnout odpovědět na co
 18. sport.remizovat, hrát nerozhodně dva týmy

Vyskytuje se v

blank: draw a blankneuspět v hledání ap., nic se nedozvědět, nebýt o nic chytřejší

breath: draw breathoddechnout si, vydechnout si

distinction: draw/make a distinctionbetween sth and sth dělat/činit rozdíl, rozlišovat mezi čím a čím

draw in: draw sb inzatáhnout do toho koho

draw into: draw sb intosth zaplést, zatáhnout koho do čeho

draw out: draw sb outrozpovídat koho, přimět k řeči

draw up: draw osf upnarovnat se, napřímit se člověk

fire: draw fire from sbvyprovokovat střelbu ze strany koho

fire: draw fire from sb, for sthvyvolat (ostrou) reakci koho, stát se terčem kritiky za co

level: draw level with sb/sthdostat se na úroveň koho/čeho, dotáhnout se na, dohnat koho

line: draw the line at doing sthkategoricky odmítat co

line: draw a line betweenjasně rozlišit, oddělit dvě věci, fakty ap.

line: draw a line under sthudělat tlustou čáru za čím za aférou, obdobím ap.

lot: draw lotslosovat

abreast: draw abreast of sbdotáhnout se na koho, dohnat, dojít koho

analogy: draw an analogy between sth and sthpřipodobnit co k čemu, nastínit analogii mezi čím a čím

benefit: draw benefitspobírat dávky

blood: draw bloodzpůsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.

close: bring/draw sth to a closeskončit, ukončit, uzavřít co

close: draw/be drawing to a closeblížit/chýlit se ke konci

comparison: draw a comparison between sth and sthporovnat co s čím, udělat srovnání čeho s čím

conclusion: draw conclusions from sthčinit závěry z čeho

curtain: draw/pull the curtains (open)roztáhnout závěsy

curtain: draw/pull back the curtainszatáhnout závěsy

drawing: drawing officekreslírna návrhářská ap.

drawing: drawing drumlosovací buben, osudí

enter: enter the drawzúčastnit se losování

equipment: drawing equipmentrýsovací potřeby

inspiration: draw inspiration frominspirovat se čím, čerpat inspiraci z čeho

out: take/pull/draw outvyndat, vytáhnout, vyjmout

pen and ink: pen and ink drawingperokresba, kresba tuší

pin: drawing pinpřipínáček, rýsováček

rein: BrE draw reinzastavit jezdec na koni, zarazit koně

room: drawing roomform. přijímací pokoj/salonek, salón

schematic: schematic drawingschematický nákres

scoreless: scoreless drawbezgólová remíza

straw: draw strawstahat sirky rozhodovat náhodným losem