Hlavní obsah

drawing [ˈdrɔːɪŋ]

Vyskytuje se v

breath: draw breathoddechnout si, vydechnout si

distinction: draw/make a distinctionbetween sth and sth dělat/činit rozdíl, rozlišovat mezi čím a čím

draw: not be drawnon sth odmítnout odpovědět na co

draw in: draw sb inzatáhnout do toho koho

draw into: draw sb intosth zaplést, zatáhnout koho do čeho

draw out: draw sb outrozpovídat koho, přimět k řeči

draw up: draw osf upnarovnat se, napřímit se člověk

fire: draw fire from sbvyprovokovat střelbu ze strany koho

level: draw level with sb/sthdostat se na úroveň koho/čeho, dotáhnout se na, dohnat koho

line: draw the line at doing sthkategoricky odmítat co

lot: draw lotslosovat

abreast: draw abreast of sbdotáhnout se na koho, dohnat, dojít koho

analogy: draw an analogy between sth and sthpřipodobnit co k čemu, nastínit analogii mezi čím a čím

benefit: draw benefitspobírat dávky

blood: draw bloodzpůsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.

close: bring/draw sth to a closeskončit, ukončit, uzavřít co

comparison: draw a comparison between sth and sthporovnat co s čím, udělat srovnání čeho s čím

conclusion: draw conclusions from sthčinit závěry z čeho

curtain: draw/pull the curtains (open)roztáhnout závěsy

drawing: drawing officekreslírna návrhářská ap.

enter: enter the drawzúčastnit se losování

equipment: drawing equipmentrýsovací potřeby

inspiration: draw inspiration frominspirovat se čím, čerpat inspiraci z čeho

out: take/pull/draw outvyndat, vytáhnout, vyjmout

pen and ink: pen and ink drawingperokresba, kresba tuší

pin: drawing pinpřipínáček, rýsováček

rein: BrE draw reinzastavit jezdec na koni, zarazit koně

room: drawing roomform. přijímací pokoj/salonek, salón

schematic: schematic drawingschematický nákres

scoreless: scoreless drawbezgólová remíza

straw: draw strawstahat sirky rozhodovat náhodným losem

blížit se: draw to a close/an endblížit se ke konci

čerpání: Special Drawing Rights, SDRzvláštní práva čerpání

důchod: receive/draw a pensionpobírat důchod

chýlit se: be drawing to a close/an end, be almost overchýlit se k závěru/ke konci

kreslicí: drawing boardkreslicí prkno

los: drawing lotsvýběr losem

natáhnout: cock, draw the hammernatáhnout kohoutek pistole

nerozhodný: draw, tiesport. nerozhodný výsledek

odběr: taking of blood, collecting blood samples, řidč. blood drawodběr (krve)

prkno: drawing boardrýsovací prkno

přivolat: draw (down) sthpřivolat na sebe co kritiku ap.

rozpočet: draw up a budgetsestavit rozpočet

rys: technical drawingtech. technický rys

rýsovací: drawing/drafting boardrýsovací prkno

slosovací: drawing drumslosovací osudí

tažený: horse-drawntažený koňmi

vyvodit: draw consequences from sthvyvodit důsledky z čeho

záclona: draw/close the curtainszatáhnout záclony

brát si: draw a lesson from sthbrát si ponaučení z čeho

nabrat: draw a breathnabrat dech

plíce: draw air into the lungsnabrat vzduch do plic

přitáhnout: He drew his chair nearer.Přitáhl si židli blíž.

remizovat: They drew with Ireland.Remizovali s Irskem.

blank: draw a blankneuspět v hledání ap., nic se nedozvědět, nebýt o nic chytřejší

roztáhnout: draw the curtains (open), open the curtainsroztáhnout závěsy

schematický: schematic drawingschematický nákres

skončit: It ended in a draw.Skončilo to remízou.

spět: be drawing to a closespět ke konci

vystavit: draw/make out/write out a cheque to sbekon. vystavit komu šek

závěr: draw conclusions from sthčinit závěry z čeho

závěs: draw/draw back the curtainszatáhnout/roztáhnout závěsy