Hlavní obsah

fire [faɪə]

Podstatné jméno

 1. oheň elementhist. Greek fireřecký oheň hořlavina k zapalování nepřátelských lodíSt Elmo's fireEliášův oheňSt Anthony's fireerysipel nemocfire blankethasicí deka/rouškafire starterpodpalovač hořlavina, nástrojlight/make a firezapálit/rozdělat oheň
 2. požárFire!Hoří!
 3. BrEtopení elektrické ap., kamna plynová ap.
 4. nadšení, zápal
 5. strike fire from sthvykřesat z čeho jiskry
 6. střelba, palba, stříleníFire!Pal(te)!exchange of firepřestřelkavoj. friendly firepalba z vlastních řad nechtěná
 7. ostrá kritika, kritický útok slovní

Sloveso

 1. vypalovat, vypálit keramiku ap.
 2. zažehnout, zapalovat směs ve válci, naskočit motor
 3. be fired with sth jezdit na co, být poháněn čím motor
 4. sb with sth/sb's sth vzbudit, podnítit, zažehnout co v kom, čí co
 5. sth zapálit, podpálit co
 6. chytnout začít hořet, vzplanout, vznítit se
 7. roznítit, rozvášnit
 8. fermentovat čaj, tabák ap.
 9. sth (vy)střelit, (vy)pálit, střílet co z čeho střelu z pušky ap.Stop firing!Přestaňte střílet!fire a gunvystřelit ze zbraně
 10. sth at sb chrlit co na koho otázky ap., zasypávat koho čím
 11. odpálit, vypálit, mrštit míček ap.
 12. sb hovor. vyhodit, vyrazit koho, dát padáka komu z práceYou're fired!Máš padáka!

Fráze

 1. catch fire chytnout začít hořet, vzplanout, vznítit se
 2. catch fire dostat spád, nabrat obrátky, stát se zajímavým situace ap.
 3. fight fire with fire používat protivníkovy zbraně, vyhánět čerta ďáblem
 4. fire in one's belly zápal, nadšení, elán
 5. on fire v plamenech, hořící
 6. on fire nadšený, u vytržení, zapálený člověk
 7. be playing with fire zahrávat si s ohněm, dráždit hada bosou nohou
 8. set sth on fire, set fire to sth zapálit, podpálit co
 9. draw fire from sb vyprovokovat střelbu ze strany koho
 10. draw fire from sb, for sth vyvolat (ostrou) reakci koho, stát se terčem kritiky za co
 11. hang fire vyčkat, posečkat s rozhodnutím ap.
 12. hold one's fire nestřílet, zastavit palbu
 13. line of fire (očekávaný) směr střelby, linie palbymove into sb's line of firevlézt komu do rány před hlaveň
 14. open fire on sb začít střílet, zahájit palbu na koho
 15. return sb's fire opětovat čí střelbu
 16. come under fire dostat se pod palbube under firebýt ostřelován, být pod palbou
 17. come/be under fire from sb stát se/být terčem čí kritiky

Slovní spojení

backfire baptism of fire camp fire ceasefire crossfire fire alarm fire brigade fire department fire drill fire engine fire escape fire extinguisher fire fighter fire sale fire service fire station fire truck fire-eater fire-retardant firearm fireball firebomb firebrand firebreak firecracker firefight firefighting firefly fireguard firelight fireman fireplace firepower fireproof fireside firestorm firewood firework gas fire gunfire quickfire rapid-fire shellfire sure-fire wildfire

Vyskytuje se v

barrage: barrage (fire)přehradná palba ostřelování děly ap.

engine: fire enginehasičské auto, hasičský vůz

fire: be fired with sthjezdit na co, být poháněn čím motor

fire away: Fire away!Tak spusť!, Povídej! ptej se ap.

firing line: in the firing linepod palbou kritiky

house: get on like a house on firerychle se sblížit, jít si do noty s někým cizím

marshal: (fire) marshalvelitel hasičského sboru

quickfire: quick-firerychlopalný zbraň

start: start a firezaložit požár, podpálit oheň

artillery: artillery firedělostřelecká palba, kanonáda

brigade: fire brigadehasičský sbor, hasiči

contain: contain the firelokalizovat požár

containment: fire containmentlokalizace požáru

covering: voj. covering firekrycí palba

drill: fire drillpožární cvičení, cvičný požární poplach

exchange: exchange of (gun)firepřestřelka, vzájemné ostřelování

fired: oil-firedna naftu

firefighting: fire-fighting equipmenthasičské vybavení, protipožární zásahové prostředky

fire sale: at fire-sale pricesza výprodejové ceny nabízený ap.

hose: fire hosepožární hadice

machine gun: machine-gun firekulometná palba

make: make a firerozdělat oheň

mortar: mortar fireminometná palba

officer: fire safety officerpožární technik odpovídající za požární bezpečnost

open: open firezahájit palbu, začít střílet

ordeal: ordeal by firezkouška ohněm

practice: fire practicenácvik požárního poplachu

quick: quick-firingrychlopalný

range: be within (firing) rangebýt na dostřel

regulation: fire/safety regulationspožární/bezpečnostní směrnice

resistant: fire-resistantohnivzdorný, nehořlavý

return: return fireopětovat palbu

rifle: rifle firestřelba z pušek

salamander: fire salamandermlok skvrnitý

screen: fire screenkrbová mříž, zástěna před krbem

set: set sth on fire, set fire to sthzapálit, podpálit co

shipboard: shipboard firepožár na palubě

sniper: sniper fireostřelování (ze zálohy)

squad: firing squadpopravčí četa

sub-machine gun: sub-machine gun firepalba ze samopalů

suppression: fire suppressionhašení požáru

make-believe: He was firing a make-believe gun.Dělal, jako že střílí z pistole.

round: He fired six rounds.Vystřelil šestkrát.

pan: out of the frying pan into the firez deště pod okap, z bláta do louže

cvičení: military/fire exercisevojenské/požární cvičení

cvičný: fire drillcvičný požární poplach

četa: fire squad, BrE fire brigadepožární četa

dostat: be given one's notice, be dismissed, hovor. get sacked, be fireddostat výpověď

dostřel: be within firing range of sbbýt na dostřel koho

hasicí: fire extinguisherhasicí přístroj

hasič: sbor fire brigade, obecně firemenhasiči

hasičský: BrE fire engine, AmE fire truckhasičský vůz

nouzový: emergency exit, požární fire doornouzový východ

oheň: make a firerozdělat oheň

otevřený: naked flame, krb ap. open fireotevřený oheň

padák: get/be sacked/fired, get the axe/sack/birdhovor. dostat padáka vyhazov

palba: open fire/up on sbzahájit/spustit palbu na koho

plamen: be on firebýt v plamenech

podpůrný: supporting firevoj. podpůrná palba

poplach: fire alarm/warningpožární poplach

popravčí: firing squadpopravčí četa

požární: fire alarm/drillpožární poplach/cvičení

požárník: firemen, firefighters, sbor fire brigadepožárníci

přístroj: (fire) extinguisherhasicí přístroj

rozdělat: make/build a fire, zažehnout light/kindle a firerozdělat oheň

schodiště: fire escape, escape stair, emergency staircasepožární schodiště nouzové

skvrnitý: European fire salamanderzool. mlok skvrnitý

stanice: fire stationhasičská stanice

únikový: escape route, hl. schodiště fire escape(požární) úniková cesta

vyhazov: be/get fired/sacked, get the axedostat vyhazov

vyhodit: hovor. fire, sack sb, form. dismiss sbvyhodit koho (z práce)

vykřesat: strike fire/sparks from sthvykřesat oheň/jiskry z čeho

výpověď: be dismissed/hovor. fired, hl. BrE be given one's noticedostat výpověď z práce

zahájit: open firezahájit palbu

založit: start a firezaložit požár

zastavit: cease firezastavit palbu

hořet: Fire!Hoří!

nabrat: catch fire, hot uppřen. nabrat obrátky situace ap.

ohlásit: report a fireohlásit požár

okolo: They were sitting around the fire.Seděli okolo ohně.

pálit: Fire!Pal(te)!

požár: start a firezaložit požár

spustit: open fire on sbspustit palbu na koho

střelit: He fired two shots.Dvakrát střelil.

střílet: Don't shoot!, voj. Hold your fire!Nestřílejte!

vystřelit: fire a gunvystřelit ze zbraně

zapálit: They set his house on fire.Zapálili mu dům.

zavinit: cause a firezavinit požár

bláto: out of the frying pan into the firez bláta do louže

déšť: out of the frying pan into the firez deště pod okap

dlažba: sack, fire sbvyhodit na dlažbu koho

kouř: There is no smoke without fire., Where there's smoke, there's fire.Není kouře bez ohně.

křest: baptism of firekřest ohněm

louže: out of the frying pan into the firez bláta do louže

okap: (jump) out of the frying pan into the fire(dostat se) z deště pod okap

přilít: add fuel to the fire, pour oil on the flamespřilít oleje do ohně

zahrávat si: be playing with fire, sail close to the windzahrávat si s ohněm