Hlavní obsah

blaze [bleɪz]

Vyskytuje se v

blazing: žhavý, spalující, pražící slunce, vedroblazing (hot)

gun: se vší vervou, s plným nasazením, všemi silamiwith (all) guns blazing

repercussion: have repercussions on sthneblaze se odrazit na čem

cesta: razit (novou) cestu v čemblaze a trail in sth

razit: přen. razit (novou) cestublaze a trail

žhavý: žhavé létoscorching/blazing/blistering summer

neblaze: infamous, notorious for sthneblaze proslulý čím

blaze: in sth být průkopníkem, (pro)razit (novou) cestu v čem pokroku ap.blaze a trail