Hlavní obsah

cesta

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (pěšina ap.) path(silnice) road(vyšlapaná) trackpříjezdová cesta(k domu) driveway, (k městu ap.) access road
  2. (směr pohybu, dráha) way, route, coursezeptat se na cestuask (for) directions, ask the wayMohl byste mi ukázat cestu?Could you show me the way?Už jsem na cestě.I am on my way.Cestou domů jsem ...On the way home I ...Z cesty!Make way!na půl cesty kam, mezi čímhalfway to sth, midway between sthsejít z cestygo astrayna zpáteční cestěon the way back
  3. (absolvovaná) journey(tam i zpět) trip(okružní jízda ap.) tour(dlouhá lodí ap.) voyage, travelzkrátit si cestutake a shortcutŠťastnou cestu!Have a safe journey/trip!, Have a good trip!služební cestabusiness tripdát/vydat se na cestuset out (for a journey), embark on a journey, take to/hit the road
  4. (postup) process(způsob) way(řízení) proceedingrazit (novou) cestu v čemblaze a trail in sthtouto cestouin this way, (tímto) hereby, by this means

Vyskytuje se v

klestit: klestit cesturazit čemu clear/pave/smooth the way for sth

razit: razit (si) cestuuvolňovat průchod kudy/kam make*/force/push/lokty elbow one's way through/to sth

cíl: cíl cestydestination

dát se: dát se na cestuset out for a journey

dýchací: anat. horní/dolní cesty dýchacíupper/lower airways

kolem: cesta kolem světaround-the-world tour

okružní: okružní cesta/jízdaprohlídková circular/sightseeing tour

plést se: plést se komu do cestyget into sb's way

polní: polní cestaunpaved/AmE dirt road

proklestit: proklestit si cestu čímcut/hack one's way through sth

půlka: v půlce (cesty)halfway

sejít: sejít z cestystray from the path, i přen. go astray, stray (from the right path), ztratit se lose one's way

služební: služební cestabusiness trip

studijní: studijní cestastudy tour

svatební: svatební cestahoneymoon

šťastný: Šťastnou cestu!Have a safe journey!

únikový: (požární) úniková cestaescape route, hl. schodiště fire escape

ustoupit: ustoupit komu z cestystep out of sb's way, make way for sb

vpůli: být napůl cesty kdebe halfway through

vzdušný: vzdušnou cestouby air

zablokovat: zablokovat cestu komublock sb's way

kudy: Cesta, kudy šel ...The way he took ..., The way along which he went ...

najít: najít cestu kamfind one's way swh

obchodní: Je na obchodní cestě.He is on a business trip.

po: po cestě udělat ap.on the way

podniknout: podniknout cestumake a journey

pojistit se: pojistit se před cestou do zahraničítake out travel insurance

prorazit: prorazit si cestu kudy kamforce one's way through sth swh

při: při cestě zpěton the way back

přístupový: přístupová cesta/silniceaccess path/road

půle: v půli cestyhalfway, midway

rozdělit se: Cesta se rozdělila.The road divided.

stát: stát komu v cestěbe in sb's way

uhnout: Uhněte z cesty.Make way., Stand aside.

ukázat: ukázat komu cestushow sb the way

uvolnit: Uvolněte cestu!Clear the/Make way!, Gangway!

vést: Kam vede tato cesta?Where does this road go to?

zatáčet: Cesta tam prudce zatáčí doleva.The road turns sharply to the left there.

zeptat se: Zeptej se na cestu.Ask (for) directions.

zkrátit: zkrátit si cestutake a shortcut

znát: Neznám cestu.I don't know the way.

křížit: křížit komu cestu překážet v záměrechstand in sb's way

Řím: Všechny cesty vedou do Říma.All roads lead to Rome.

střední: zlatá střední cestathe golden mean, the happy medium

zlatý: zlatá střední cestagolden mean

ahead: postupovat/výrazně pokročit/razit si cestu vpřed rychlepush/forge/move ahead

air: letecky, vzdušnou cestou, vzduchemby air

barge: razit si cestubarge one's way

bound: na cestě domů, směřující domů z cest ap.homeward-bound

business: služební cestabusiness trip

cart: polní cestacart track

coast: pobřežní cestacoast road

companion: společník na cestáchtravelling companion

dirt: polní/nezpevněná/prašná cesta, hovor. polňačkadirt road/track

exploration: objevitelské/průzkumné cestyvoyages of exploration

farm: polní cesta, hovor. polňačkafarm road

hack: prosekat se, vysekat si cestu kudyhack one's way through sth

homeward: cesta domůhomeward journey

honeymooner: novomanželé na líbánkách/svatební cestěhoneymooners

journey: podniknout cestu, cestovatmake/take a journey

left: nalevo od cesty(to the) left of the road

legal: vynutit co soudní cestouenforce sth by legal action

north-west: severozápadní cesta kolem severního pobřeží Ameriky na západloď. North-West Passage

official: úřední cestouthrough official channels

passage: dýchací cestyanat. air passage(s)

path: přístupová cestavýp. access path

respiratory: infekce horních cest dýchacíchmed. infection of the upper respiratory tract

route: obchodní cestatrade route

set: být na nejlepší cestě/připraven(ý) (u)dělat co, pravděpodobně (u)dělat cobe set to do sth

soft: nejpohodlnější způsob, cesta nejmenšího odporusoft option

take: dát se na cestutake to the road

tour: předvolební turné/cesta součást kampaněcampaign tour

transit: zboží (ztracené) na cestěgoods (lost) in transit

travel: cestovní průvodce, průvodce na cesty knihatravel book

trip: svatební cestahoneymoon trip

unmade: nezpevněná cestaunmade road

urinary: močové cestyurinary tract

watch: koukat pod nohy, dávat pozor na cestu aby nezakopl ap.watch one's step

way: (pro)razit si cestu kam/kudypush one's way to/through sth

blast: prostřílet si cestu, prostřílet se kamblast one's way swh

circle: Cesta tvoří kruh kolem parku.The path circles the park.

direction: popsat komu cestu kam, k čemu jak se někam dostatgive sb directions swh, to sth

go: Kam vede tato cesta?Where does this road go to?

hit: vyrazit na cestuAmE hit the road/trail

through: napůl (cesty), v půli, uprostřed čeho, z půlky čeho hotový ap.half-way through

cesta: příjezdová cestak domu driveway, k městu ap. access road

úžas: astound, astonish sbpřivést koho k úžasu, uvést koho v úžas