Hlavní obsah

uvolnit

Dokonavé sloveso

  1. (povolit) co loosen sth, make sth loose(r)(rozvázat) untie sthuvolnit si kravatuloosen one's tie
  2. (zbavit soudržnosti) co loosen, release(upevněné) unfasten, disengage(z usazení ap.) dislodge sth
  3. (cestu ap.) co clear(místnost, byt ap.) form. vacate(zanesené ap.) unclog sthUvolněte cestu!Clear the/Make way!, Gangway!uvolnit místo komu/čemu(novějšímu ap.) make way for sb/sth, (pozici v zaměstnání) move over
  4. (zbavit závazků) koho release, free sb, koho z čeho(z úkolu, povinnosti ap.) let sb off sth
  5. (částku ap.) co release(poskytnout) provide, supply(vyčlenit na určitý účel) appropriate sth
  6. (napětí ap.) co relax, ease(omezující okolnosti) loosen sth

Vyskytuje se v

vyučování: excuse sb from schooluvolnit koho z vyučování

adrift: come adrift from sthuvolnit se od čeho jedno od druhého

brake: release the hand brakeuvolnit ruční brzdu

clear: get clearuvolnit se, uniknout, být uvolněn hráč, pronásledovaný ap.

clutch: release/engage the clutchuvolnit spojku

come: come looseuvolnit se, povolit součástka ap.

disengage: disengage osf from sthuvolnit se z čeho

ease: put sb at sb's easeuklidnit, uvolnit koho, navodit příjemnou atmosféru pro koho

loose: come looseuvolnit se, povolit (se) součástka ap.

make: make placeuvolnit místo

shake: shake loose(třepáním) uvolnit, setřepat

undone: come undonerozepnout se, rozvázat se oděv, boty ap., uvolnit se šroub ap.

let: Let yourself go!Odvaž se!, Uvolni se!

uvolnit: loosen one's tieuvolnit si kravatu