Hlavní obsah

loose [luːs]

Přídavné jméno-ser, -sest

  1. volný, nepřipevněný, neuvázanýcome looseuvolnit se, povolit (se) součástka ap.set loosepropustit, osvobodit, vypustit, uvolnitlet loosevydat ze sebe zvuk ap., pustit psa ap., seslat, dát průchod emocím ap., uvolnit
  2. volně puštěný zvíře ap.break looseutrhnout se, uvolnit se, vyrvat se zvíře, člověk
  3. rozpuštěný vlasy ap.
  4. sypký, kyprý, nesoudržný půda ap.loose teasypaný čajmed. loose stoolsřídká stolice
  5. voj. loose ordervolná formace
  6. nepřesný, vágní výrazy ap.loose translationvolný překlad
  7. zast.zhýralý, prostopášný, uvolněný mravy

Vyskytuje se v

fast: chovat se nezodpovědněplay fast and loose

hang: volně visethang loose

let: vydat, vypustit zvuk ap.let loose

loose: sth vypálit co dávku ze zbraněloose (off)

loose end: nemít nic na práci, nevědět, co s časembe at a loose end

break: utrhnout se, utéct, odpoutat se pes ap.break loose

come: uvolnit se, povolit součástka ap.come loose

order: volná formacevoj. loose order

shake: (třepáním) uvolnit, setřepatshake loose

screw: mít o kolečko víc, být vyšinutý, nebýt úplně normálníhave a screw loose

překlad: volný/přesný překladloose/exact translation

sypaný: sypaný čaj ne sáčkovýloose tea

volný: lit. volný překladloose translation

mít: nemít co dělathave nothing to do, nudit se be at a loose end, have time on one's hands

povolit: Ten šroub se povolil.The screw came loose.

volně: volně spojenýloose-jointed

pět: nemít všech pět pohromaděhave a screw loose, not have all one's marbles, be strange in the head, not be all there

pořádek: nemít to v hlavě v pořádkuhave bats in the belfry, be strange in the head, have a screw loose

šplouchat, šplíchat: Šplouchá mu na maják.He has a screw loose/lost his marbles., He is strange in the head/off his trolley/wrong in the upper storey.

cannon: chovat se nepředvídatelně, být jako neřízená střela, být nezvladatelnýbe a loose cannon