Hlavní obsah

volně

Příslovce

  1. (svobodně) freely(nezávisle) independently
  2. (bez omezení) freely(ne striktně) looselyvolně dostupnýfreely availablevolně přeloženýloosely translatedmed. volně prodejný lék(sold) over the counter
  3. (bez připevnění) looselyvolně spojenýloose-jointed

Vyskytuje se v

čas: volný časspare/free/AmE leisure time

lezení: sport. volné lezenífree climbing

místo: volná (pracovní) místajob vacancies

pokoj: volné pokoje nápis na hoteluvacancies

potápění: volné potápěnífree-diving

prodejný: volně prodejné lékyover-the-counter drugs

překlad: volný/přesný překladloose/exact translation

přímý: sport. přímý volný kopdirect free kick

přístup: mít volný přístup k čemuhave free access to sth

seskok: seskoky volným pádemskydiving

styl: volný stylfree style

trh: černý/volný trhblack/open market

verš: lit. volný veršfree verse, vers libre

volný: být na volné nozework freelance

volný: novinář na volné nozefreelance journalist

volný: ekon. volný trhfree market

volný: fyz. volný pádfree fall

volný: lit. volný překladloose translation

volný: lit. volný veršfree verse, vers libre

volný: sport. volná jízda v krasobruslení ap.free skating

volný: sport. přímý volný kop v kopanédirect free kick

volný: ve (svém) volném časein one's spare/free time, mimo pracovní dobu ap. BrE in/AmE on one's own time

volný: volný pokojvacant room, vacancy

volný: volná (pracovní) místajob vacancies, openings

volný: volné místo/sedadlovacant seat

volný: fyz. volný elektronfree electron

volný: vstup volný bez vstupnéhofree admission/entrance, admission free

volný: volná vstupenkafree/complimentary ticket

vstup: vstup volný/zdarmaadmission free, free entry/admission

být: Jsou nějaké volné židle?Are there any free chairs?

místo: Je to místo volné?Is this seat free?

obsadit: obsadit volné (pracovní) místofill a vacancy

pokoj: Máte volný pokoj?Do you have a vacant room?

přístupný: volně přístupnýfreely accessible

volný: volný přístup k čemufree access to sth

volný: Je tohle místo volné? k sezeníIs this seat free?

volný: ve volné příroděin the wild

volný: ve volné krajiněin the open (countryside)

volný: volný výhledunobstructed/clear view

volný: na volném mořiin the open sea

noha: na volné noze pracujícífreelance

volný: být volný jako ptákbe free as a bird

activity: leisure time activitiestrávení volného času, činnosti ve volném čase

climbing: free climbingvolné lezení

competition: free/unfair competitionvolná/nekalá soutěž

complimentary: complimentary ticketvolná vstupenka

complimentary: complimentary copyvolný/autorský výtisk

discretionary: práv. discretionary powersdiskreční pravomoci, právo jednat dle volného uvážení

drop: drop testzkouška volným pádem

electron: free electronvolný elektron

fill: fill a vacancyobsadit volné místo

free: ekon. free economyekonomika volného trhu

free: ekon. free entryvolný vstup, celní prohláška ke zboží nepodléhajícímu clu

free: leave sb free to do sthdát komu volnost/volnou ruku v čem

free kick: take a free kickzahrát volný kop

free market: ekon. free-market economyhospodářství volného trhu

goods: bulk goods/goods in bulkvolně ložené/nebalené/hromadné zboží

immersion: sport. free immersionvolný ponor

indirect: sport. indirect free kicknepřímý volný kop

jaw: open-jaw ticketvolná zpáteční jízdenka/letenka umožňující odjezd či odlet odjinud než byl přílet

job: job vacanciesvolná pracovní místa

kick: sport. free kickvolný kop

laissez-faire: laissez-faire policypolitika volného trhu

leisure: leisure centrestředisko volného času

leisure: leisure activitiestrávení volného času, volnočasové aktivity

leisure: leisure timevolný čas

loose: voj. loose ordervolná formace

loose: loose translationvolný překlad

occupancy: (for) immediate occupancyihned volný/k nastěhování byt k pronájmu ap.

open: ekon. open marketvolný trh

open: ekon. open market ratesúrokové sazby na volném trhu

order: voj. loose ordervolná formace

range: free rangevolný výběh pro dobytek ap.

situation: BrE Situations VacantVolná místa

space: blank spacevolné místo, mezera, vynechávka v textu

spare: be going sparebýt navíc, být volný nevyužitý ap.

specimen: specimen copyvolný výtisk na ukázku

storage: storage spaceúložný prostor, výp. (volné) místo pro uložení dat ap.

suit: AmE slack suitoblek na volný čas

ticket: free ticketvstupenka zdarma, volná vstupenka

trade: free trade zonezóna volného obchodu

transit: free transitvolný průjezd

translation: free translationvolný překlad

unhurried: at an unhurried pacevolným tempem, beze spěchu

unpacked: unpacked goodsvolně vyložené zboží

vacancy: vacanciesvolné pokoje nápis na hotelu

vacant: vacant seatvolné místo

wear: casual wearneformální oblečení, oděv pro volný čas

wild: in the wildve volné přírodě zvířata

zone: ekon. free trade zonezóna volného obchodu