Hlavní obsah

volně

Příslovce

  1. (svobodně) freely(nezávisle) independently
  2. (bez omezení) freely(ne striktně) looselyvolně dostupnýfreely availablevolně přeloženýloosely translatedmed. volně prodejný lék(sold) over the counter
  3. (bez připevnění) looselyvolně spojenýloose-jointed

Vyskytuje se v

čas: volný časspare/free/AmE leisure time

lezení: sport. volné lezenífree climbing

místo: volná (pracovní) místajob vacancies

pokoj: volné pokoje nápis na hoteluvacancies

potápění: volné potápěnífree-diving

prodejný: volně prodejné lékyover-the-counter drugs

překlad: volný/přesný překladloose/exact translation

přímý: sport. přímý volný kopdirect free kick

přístup: mít volný přístup k čemuhave free access to sth

seskok: seskoky volným pádemskydiving

styl: volný stylfree style

trh: černý/volný trhblack/open market

verš: lit. volný veršfree verse, vers libre

volný: být na volné nozework freelance

vstup: vstup volný/zdarmaadmission free, free entry/admission

být: Jsou nějaké volné židle?Are there any free chairs?

obsadit: obsadit volné (pracovní) místofill a vacancy

přístupný: volně přístupnýfreely accessible

noha: na volné noze pracujícífreelance

activity: trávení volného času, činnosti ve volném časeleisure time activities

climbing: volné lezenífree climbing

competition: volná/nekalá soutěžfree/unfair competition

complimentary: volná vstupenkacomplimentary ticket

discretionary: diskreční pravomoci, právo jednat dle volného uváženípráv. discretionary powers

drop: zkouška volným pádemdrop test

electron: volný elektronfree electron

fill: obsadit volné místofill a vacancy

free: ekonomika volného trhuekon. free economy

free kick: zahrát volný koptake a free kick

free market: hospodářství volného trhuekon. free-market economy

goods: volně ložené/nebalené/hromadné zbožíbulk goods/goods in bulk

immersion: volný ponorsport. free immersion

indirect: nepřímý volný kopsport. indirect free kick

jaw: volná zpáteční jízdenka/letenka umožňující odjezd či odlet odjinud než byl příletopen-jaw ticket

job: volná pracovní místajob vacancies

kick: volný kopsport. free kick

laissez-faire: politika volného trhulaissez-faire policy

leisure: středisko volného časuleisure centre

loose: volná formacevoj. loose order

occupancy: ihned volný/k nastěhování byt k pronájmu ap.(for) immediate occupancy

open: volný trhekon. open market

order: volná formacevoj. loose order

range: volný výběh pro dobytek ap.free range

situation: Volná místaBrE Situations Vacant

space: volné místo, mezera, vynechávka v textublank space

spare: být navíc, být volný nevyužitý ap.be going spare

specimen: volný výtisk na ukázkuspecimen copy

storage: úložný prostor, výp. (volné) místo pro uložení dat ap.storage space

suit: oblek na volný časAmE slack suit

ticket: vstupenka zdarma, volná vstupenkafree ticket

trade: zóna volného obchodufree trade zone

transit: volný průjezdfree transit

translation: volný překladfree translation

unhurried: volným tempem, beze spěchuat an unhurried pace

unpacked: volně vyložené zbožíunpacked goods

vacancy: volné pokoje nápis na hoteluvacancies

vacant: volné místovacant seat

wear: neformální oblečení, oděv pro volný čascasual wear

wild: ve volné přírodě zvířatain the wild

zone: zóna volného obchoduekon. free trade zone

everyone: Všichni potřebují nějaký volný čas.Everyone needs some free time.

room: Máte volný pokoj?Do you have a vacant room?

blank cheque: dát komu volnou rukugive sb a blank cheque

volně: med. volně prodejný lék(sold) over the counter