Hlavní obsah

těsně

Vyskytuje se v

blízkost: v těsné blízkosti čehoin close proximity, in the vicinity of sth

těsný: těsné boty malétight shoes

bare: těsná většinabare majority

boiling: těsně pod bodem varujust below boiling

close: v těsné blízkostiin close proximity

finish: těsný doběhclose finish

hair's breadth: jen těsně se vyhnout/uniknout kdo/co komu/čemu, málem/téměř udělat co hl. co mohlo mít špatné důsledkycome within a hair's breadth of doing sth

hotly: s kým v patách, těsně pronásledovaný kýmhotly pursued by sb

inch: kousek od čeho, těsně vedle čehowithin an inch of sth

lead-up: předvolební období, období těsně před volbamilead-up to the election

margin: s těsným náskokem, těsně vyhrát ap.by a narrow margin

proximity: v těsné blízkosti čehoin close proximity to/of sth

restrictive: (příliš) těsné oblečení bránící volnému pohyburestrictive clothing

run-up: předvolební období, období těsně před volbamirun-up to the election

working: (těsně) postačující většinaworking majority

near miss: Bylo to těsně vedle., To bylo jen tak tak.It was a near miss.

range: zblízka, z těsné blízkosti střílet ap.at close range

těsně: těsně před čím časovějust/immediately before sth