Hlavní obsah

důvěrně

Příslovce

  1. (přátelsky) familiarly, with familiaritybýt důvěrně známý komube (very) familiar to sb
  2. (intimně) intimatelyznát koho důvěrněhave an intimate acquaintance with sb

Vyskytuje se v

dokument: důvěrné dokumentyconfidential documents

familiar: (dobře) známá oblast, důvěrně známé prostředífamiliar ground

insider: (důvěrné) vnitřní informace firemní ap.insider information

familiarity: Neměl bys ji oslovovat tak důvěrně.You should not address her with such familiarity.

důvěrně: být důvěrně známý komube (very) familiar to sb