Hlavní obsah

úzce

Vyskytuje se v

úzký: úzká spolupráce/spojitostclose cooperation/connection

užší: užší výběr kandidátů ap.shortlist

souviset: Tyto věci spolu úzce souvisí.These things are closely connected/related.

affiliation: mít úzké vztahy ke komu, k čemu, mít spojení s čím organizací ap.have an affiliation with/to sth

dire: být v úzkých, být na tom špatně hl. finančněbe in dire straits

focused: úzce zaměřenýnarrowly focused

interweave: být úzce spojen/propojen/propleten s čímbe interwoven with sth

narrow: úzký trh s výrazně omezenou nabídkou či poptávkouekon. narrow market

shortlist: dostat se do užšího výběrube shortlisted

tree: být v úzkých, být nahranýAmE be up a tree

úzce: úzce zaměřenýnarrowly focused