Hlavní obsah

úzce

Vyskytuje se v

úzký: úzká spolupráce/spojitostclose cooperation/connection

užší: užší výběr kandidátů ap.shortlist

užší: dostat se do užšího výběru kandidátbe shortlisted

souviset: Tyto věci spolu úzce souvisí.These things are closely connected/related.

úzký: úzké rtythin lips

affiliation: have an affiliation with/to sthmít úzké vztahy ke komu, k čemu, mít spojení s čím organizací ap.

dire: be in dire straitsbýt v úzkých, být na tom špatně hl. finančně

focused: narrowly focusedúzce zaměřený

interweave: be interwoven with sthbýt úzce spojen/propojen/propleten s čím

narrow: ekon. narrow marketúzký trh s výrazně omezenou nabídkou či poptávkou

shortlist: be shortlisteddostat se do užšího výběru

shortlist: He wasn't shortlisted.Nedostal se do užšího výběru.

tree: AmE be up a treebýt v úzkých, být nahraný