Hlavní obsah

úzce

Vyskytuje se v

úzký: close cooperation/connectionúzká spolupráce/spojitost

užší: shortlistužší výběr kandidátů ap.

souviset: These things are closely connected/related.Tyto věci spolu úzce souvisí.

affiliation: have an affiliation with/to sthmít úzké vztahy ke komu, k čemu, mít spojení s čím organizací ap.

dire: be in dire straitsbýt v úzkých, být na tom špatně hl. finančně

focused: narrowly focusedúzce zaměřený

interweave: be interwoven with sthbýt úzce spojen/propojen/propleten s čím

narrow: ekon. narrow marketúzký trh s výrazně omezenou nabídkou či poptávkou

shortlist: be shortlisteddostat se do užšího výběru

tree: AmE be up a treebýt v úzkých, být nahraný

úzce: narrowly focusedúzce zaměřený

rage: road ragenásilí/agrese za volantem/páchané řidiči

steering wheel: steering wheel lockpáka na volant bezpečnostní

wheel: be at the wheelbýt za volantem, řídit auto

střídat se: take turns at the wheelstřídat se za volantem

usednout: get behind the wheelusednout za volant

volant: be at/behind the steering wheelsedět/být za volantem