Hlavní obsah

tree [triː]

Podstatné jméno

  1. bot.stromfruit treeovocný stromapple treejabloňChristmas treevánoční stromektree nurseryškolka stromkovázool. tree frogrosničkatree farmdřevařská farma
  2. mat.stromový diagram

Vyskytuje se v

acacia: acacia (tree)akácie

almond: almond (tree)mandloň, mandlovník strom

axle: axle (tree)náprava auta ap.

beech: beech (tree)buk

cherry: cherry (tree)třešeň strom

chestnut: chestnut (tree)kaštan strom, dřevo

laurel: laurel (tree)vavřín keř

lemon: lemon (tree)citroník

lime: lime (tree)lípa

linden: linden (tree)lípa strom či dřevo z něj

locust: locust (tree)trnovník

mangrove: mangrove (tree)mangrovník, mangrove

maple: maple (tree)javor strom

mulberry: mulberry (tree)moruše, morušovník

nutmeg: nutmeg (tree)muškátovník vonný

olive: olive (tree)olivovník, oliva strom

palm: palm (tree)palma

peach: peach (tree)broskvoň

pear: pear (tree)hrušeň strom

pecan: pecan (tree)pekan, ořechovec pekan(ový)

pine: pine (tree)borovice, sosna

plane: plane (tree)platan

plantain: plantain (tree)banánovník (rajský)

plum: plum (tree)slivoň strom

rowan: rowan (tree)jeřáb strom

sycamore: sycamore (tree)platan

walnut: walnut (tree)ořešák, ořech strom

apple: apple treejabloň

-bearing: fruit-bearing treeovocný strom, strom nesoucí ovoce

boa: tree boapsohlavec

cherry: rum cherry, black cherry (tree)střemcha pozdní

coffee: coffee (tree)kávovník

elephant: bot. elephant treekadidlovník

frog: tree frogrosnička, rosnice

hugger: tree huggersobjímači stromů, přen. ochránci přírody

orange: orange treepomerančovník

rubber: rubber treekaučukovník (brazilský)

surgeon: tree surgeonarborista prořezávající stromy

between: She stood between two trees.Stála mezi dvěma stromy.

kind: What kind of tree is this?Co je tohle za strom?

bark: bark up the wrong treebýt na špatné adrese, být mimo mísu

jehličnatý: jehličnatý stromconifer(ous tree)

odstrojit: odstrojit vánoční strome(če)ktake down the Christmas tree

strom: listnatý strombroadleaved/opadavý deciduous tree

strom: jehličnatý stromconifer(ous tree)

stromeček: vánoční stromečekChristmas tree

vánoční: vánoční stromeček/koledyChristmas tree/carols

na: vylézt na stromclimb up a tree

porazit: porazit starý stromcut down an old tree

sletět: Pták sletěl ze stromu.The bird flew down from the tree.

strojit: strojit vánoční stromečekdecorate the Christmas tree

vrchol: vrchol stromutop of a tree, treetop

vylézt: Vylezla na strom.She climbed up a tree.

vysoký: vysoký muž/stromtall man/tree

zdobit: zdobit vánoční stromečekdecorate the Christmas tree

daleko: Jablko nepadá daleko od stromu.Like father like son., The apple doesn't fall far from the tree.

hrob: plakat na špatném hroběbark up the wrong tree

jablko: Jablko nepadá daleko od stromu.The apple doesn't fall far from the tree., Like father, like son.

strom: Jablko nepadá daleko od stromu.The apple doesn't fall far from the tree., Like father, like son.

špatný: To jste na špatné adrese. u nepravého člověka ap.You've come to the wrong shop/person., You're barking up the wrong tree.