Hlavní obsah

vysoký

Přídavné jméno

  1. (velké výšky) high(a úzký, vzrůstem ap.) tall(čnící do výšky) toweringvysoký muž/stromtall man/treebýt o něco vyšší než kdo/cobe a bit higher/(hl. o lidech) taller than sb/sthJak jsi vysoký?How tall are you?sport. skok vysokýhigh jumpvysoký strophigh ceilingstředně vysokýof medium height
  2. (značný) high, great(ztráty ap. též) heavyelektr. vysoké napětíhigh voltagemed. vysoký (krevní) tlakhigh (blood) pressurevysoká školauniversity, college
  3. (hierarchicky) high(důstojník ap.) high-ranking(na nejvyšší úrovni) top-levelvysoký úřadhigh officevyšší kruhy/vysoká společnosthigh societyvysocí představitelé/úřednícihigh-ranking/senior officials
  4. (tón ap.) high(-pitched)(pronikavý) sharp

Vyskytuje se v

bota: boty na (vysokém) podpatkuhigh-heeled shoes

čas: je (nejvyšší) čas ...it's (high) time ...

drát: dráty vysokého napětíhigh-voltage power lines

ekonomický: Vysoká škola ekonomickáUniversity of Economics

kvalita: zboží vysoké kvalityhigh-quality goods

napětí: elektr. vysoké/nízké napětíhigh/low voltage/tension

nejvyšší: nejvyšší povolená rychlostspeed limit

několikanásobně: několikanásobně vyššíseveral times higher

pec: hutn. vysoká/tavicí/žíhací pecblast/smelting/annealing furnace

podpatek: boty na (vysokém) podpatku(high) heels, high-heeled shoes

poloha: ve vyšších poloháchat higher altitudes

povolený: nejvyšší povolená váha zavazadel při cestováníbaggage allowance

přihláška: přihláška na vysokou školuuniversity application

skok: skok vysokýhigh jump

stožár: elektr. stožár vysokého napětíelectricity pylon

škola: vysoká školauniversity, college

tlak: med. nízký/vysoký (krevní) tlaklow/high blood pressure

volič: vysoká/nízká účast voličůheavy/low polls

vysoká: na vysokéat university, in college

vyšší: vyšší vrstvyupper classes

výživný: vysoká/nízká výživná hodnotahigh/low nutritional/nutritive value

vzdělání: základní/střední/vysokoškolské/vyšší vzděláníprimary/secondary/university/higher education

zaměstnanost: vysoká/nízká zaměstnanosthigh/low employment rate

zařadit: zařadit vyšší rychlostshift/gear up, upshift

hlásit se: hlásit se na vysokou školuapply for admission to a university, AmE apply to college

horečka: Měl vysokou horečku.He had a high fever.

hříšně: hříšně vysoké cenyexorbitantly high prices

na: jít na vysokou školugo to university

nárok: mít příliš vysoké nárokybe too demanding

než: dvakrát vyšší než játwice as tall as me

o: Je o hlavu vyšší.He is a head taller.

odvolat se: odvolat se k vyššímu souduappeal to a higher court

postavení: mít vysoké společenské postaveníhave a high social status/rank

priorita: nejvyšší prioritatop priority

přeřadit: přeřadit na vyšší/nižší rychlostBrE change/AmE shift to a higher/lower gear, BrE change/AmE shift up/down

přihlásit se: přihlásit se na vysokou školuapply for admission to university, AmE apply to college

snést: Materiál snese vysoké namáhání.The material withstands high strain.

vedení: nejvyšší vedenítop management

věk: vysoký/pokročilý věkgreat/advanced age

vrstva: nižší/střední/vyšší vrstvalower/middle/upper class

zaznamenat: Byly zaznamenány vysoké hodnoty...High values were detected...

mínění: mít vysoké mínění o komhave a high opinion, think highly of sb

associate: řadový soudce nejvyššího soudu v USApráv. associate justice

bid: = nezvykle vysoká hláška v bridži, která má odradit protihráčekaret. pre-emptive bid

bidder: nejvyšší dražitel, kdo nabídne nejvícthe highest bidder

clause: doložka nejvyšších výhodmost-favoured-nation clause

college: na místní vysoké školeat a local college

definition: obrazovka s vysokým rozlišenímhigh-definition screen

educated: s vysokým vzděláním i oblast ap.highly educated

education: vyšší vzděláníhigher education

efficiency: s vysokou účinností, vysoce výkonný/účinný/efektivníhigh-efficiency

ever: rekordně vysoký, rekordníhighest ever

executive: manažerský vůz, auto vyšší (střední) třídyexecutive car

fidelity: vysoká kvalita reprodukce zvukuhigh fidelity

forehead: vysoké čelohigh forehead

furnace: vysoká pechutn. blast furnace

gross: film s nejvyššími tržbamihighest/top grossing film

height: středně vysokýof medium height

high: vysoké rozlišení obrazovky ap.high definition

higher: vyšší rostliny jsoucí na vyšším vývojovém stupnibot., zool. higher plants

highly: velmi dobře placený, s vysokým platemhighly paid

later: ke stáru, ve vyšším věkuin later life

levy: uložit vysokou pokutu za colevy a heavy fine for sth

limit: nejvyšší povolená rychlostspeed limit

live: dožít se vysokého věkulive to a ripe old age

lug: šroub s vysokou hlavou do disků kol ap.tech. lug bolt

management: vyšší managementsenior management

maximum: věznice s nejvyšší ostrahoumaximum security prison

officer: nejvyšší úředník, vedoucí administrativychief officer

official: nejvyšší úředníktop official

pitched: vysoký/hluboký hlashigh/low-pitched voice

premium: mimořádně vysoká nabídka k odkupupremium offer

quality: zboží nejvyšší kvalityprime quality goods

raging: vysoká inflaceraging inflation

rank: prvotřídní, nejvyšší v hierarchiiof the first rank

red alert: být v/uvést koho do stavu nejvyšší pohotovostibe/put sb on red alert

rev: ve vysokých otáčkáchat high revs

sacrifice: nejvyšší oběťthe ultimate sacrifice

senior: vysocí představitelésenior officials

shoe: boty na vysokém podpatkuhigh-heeled shoes

struggle: Prodírali se vysokou trávou.They struggled through the high grass.

sugar: s vysokým obsahem cukruhigh in sugar

supreme: nejvyšší soudSupreme Court

top: nejvyšší tónhud. top note

treasurer: lord (nejvyšší) strážce pokladuBrE, hist. Lord (High) Treasurer

tube: podkolenky, vysoké ponožky hl. do půli holenětube socks

university: na vysoké školeat university

upmarket: posunout se do vyšší (cenové) kategorie, zkvalitnit své výrobky výrobce ap.move upmarket

upscale: posunout se do vyšší cenové kategorie, zkvalitnit služby/produkty výrobce ap.move upscale

voltage: vysokonapěťové dráty, dráty vysokého napětíhigh-voltage power lines

well: mít vysoké mínění o komthink well of sb

as: dvakrát vyšší než játwice as tall as me

get into: Nedostal se na vysokou.He didn't get into university.

no: Není o nic vyšší než já.He's no taller than me.

upper class: pocházet z prostředí vyšší společenské třídycome from an upper-class background

vysoký: sport. skok vysokýhigh jump