Hlavní obsah

clause [klɔːz]

Vyskytuje se v

buyout: výkupní klauzule ze smlouvybuyout clause

causal: věta příčinnáling. causal clause

complement: doplňková větacomplement clause

conditional: podmínková větaconditional clause

co-ordinate: souřadná větaling. coordinate clause

entrenched: pevně zakotvená klauzule nezměnitelná za normálních podmínekpráv. entrenched clause

object: předmět podnikání firmy ve stanovách ap.objects clause

omnibus: souhrnná doložka k více položkám ap.omnibus clause

penalty: sankční doložka potenciální postihypenalty clause

relative: vztažná větarelative clause

hlavní: ling. hlavní větamain clause

přípustkový: věta přípustkováconcessive clause

příslovečný: příslovečná větaadverb clause

účelový: věta účelováfinal clause, clause of purpose

vedlejší: ling. vedlejší větasubordinate clause

věta: ling. hlavní/vedlejší větamain/subordinate clause

vztažný: ling. vztažná větarelative clause

clause: doložka nejvyšších výhodmost-favoured-nation clause