Hlavní obsah

relative [ˈrelətɪv]

Podstatné jméno

  • příbuznýrelativespříbuzní, příbuzenstvodistant relativevzdálený příbuzný

Vyskytuje se v

close: close relativeblízký příbuzný

majority: relative majoritypoměrná/relativní většina

blízký: close relativesblízcí příbuzní

poměr: vzhledem k in relation to, relative to sth, úměrně in proportion to sthv poměru k čemu

porovnání: in comparison, compared with/to sth, relative to sth, v poměru k in proportion to sthv porovnání s čím, k čemu

přízeň: be sb's relative/kinbýt přízeň s kým

relativní: relative atomic massfyz. relativní atomová hmotnost

vztažný: relative clauseling. vztažná věta

zájmeno: personal/possessive/interrogative/demonstrative/relative pronounling. osobní/přivlastňovací/tázací/ukazovací/vztažné zájmeno

poměrně: with relative easepoměrně snadno

příbuzný: distant/close relative/relation of sbvzdálený/blízký příbuzný koho

vzdálený: distant relativevzdálený příbuzný

relative: relativespříbuzní, příbuzenstvo